DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag visar Mitt Kungarikes prakt och rikedomar samt Mitt Majestäts Härlighet

29 november 2017

Min Vassula, Jag ger dig Min frid; tillåt Mig att uttrycka Mina Ord för dig, hängivne tjänare, Jag, din Frälsare, har upprättat Mina Ord i dig så att Min Härlighet blir synlig i dig; en själ, så föraktlig och så långt från Sanningen innan Jag omvände dig med Mitt Ord; stå nu upp och gå modigt till de ödsliga platser som är våldförda av de ondskefulla 1 och vilkas innevånare fortfarande vandrar i mörker; visa dem Min Barmhärtighet, Min Trofasthet, visa Min Mildhet, återupprätta på detta vis Mitt Hus, och för dem tillbaka till Mig! trösta Mitt folk;

lyssna, när Jag formade dig, började ditt lopp, liksom en atlet vars inställning är att vinna loppet var Jag tvungen att kasta ut dig i kampen, men Jag hade spänt på dig Sanningen, för att slunga ut dig bland vargarna, kommer du ihåg?2 sedan dess har många år passerat och Min Hand har aldrig släppt din hand av fruktan för att en ande skulle rycka bort dig från Mig, och som en lykta lyser när den fylls med olja har Jag troget fortsatt fylla på för att hålla din låga vid liv;

om du för ett ögonblick skulle tappa modet,
kommer Majestätisk Styrka, upptänd med Prakt
att svepa in dig i en doft från Min Klädnad
mitt framför näsan på dina fiender
som lurar i dödens och glömskans dal,

medan du går genom brännhet öken med gommen torrare än pergament, Jag Är vid din sida och ger rikligt från Min Bägare till dina läppar;

när vännerna vänder sig bort, överger dig, bedrövar dig, finns Ömsint Kärlek närvarande som omger dig med Hans parfym, tröstar dig med kyssar på din panna, uppmuntrar Min älskades hjärta,

helgad olja rinner från Mina Händer på ditt huvud och ned på dina läppar, droppar över hela dig och påminner dig om att Jag Är din evigt Trogna Följeslagare, den som är ditt hjärtas Vaktpost;

när portar stängs framför dig, för att göra dig modfälld, Lyser Mitt Ansikte på dig, och tilldelar dig rikligt med Välsignelser, påminner dig om att Mitt Hem är ditt hem, Jahves Hus,

svårigheterna plågar dig ibland, övergiven kommer du aldrig att bli, Min Gyllene Spira rör vid och sveper bort dessa,

Mina Vingar, din hemliga tillflykt, Godhet och Vänlighet, ditt ständiga hopp, Gudomlig Kärlek, din själs påfyllning; Jag Är en Räddande Fästning för Min Smorde; En sådan rikedom av Nåd och Dygd, finns det någon annan som kan ge dig det?

Jag visar Mitt Kungarikes rikedomar och prakt och Mitt Majestäts Härlighet, Jag visar Mitt Ädla Kärlekstema, allt är underkastat Min makt och Min Auktoritet,

så du som har tillåtits att fröjdas över Min Sötma, njuta av Min Godhet, och tillåtit Mig att vila i dig, var stark och sätt ditt hopp till Mig varje dag i ditt liv,

ditt Hem är i Mig och ingen annanstans...

AlphaOmega

1 I Syrien där kriget fortfarande härjade.
2För många år sedan, helt i början när min mission precis skulle starta och jag var inbjuden att ge mitt första vittnesbörd i Schweiz, såg jag Jesus stå nära mig och medan jag såg på Honom sa Han: ’och nu sänder Jag dig ut bland vargarna…’ Jag förstod direkt hur svår min mission skulle bli och hur grymt anklagad jag skulle bli av dessa människor som orättvist och utan nåd skulle ansätta mig...

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message