DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Välsignad är den själ som har kommit för att älska Mig

12 februari 2016

Min Gud, Fader, Konungarnas Konung,
innan Du ingrep låg jag till hälften död,
innan Du uppenbarade dig för mig...
och inför Den Helige
stod jag oförstående, i förundran!
jag stod inför Skaparen,
som ett barn klädd i smutsiga, lortiga trasor
stående framför Sagolandet;

Förvirrad, Du log mot mig,
Du log trots att jag
var kvar i skrämmande mörker;

Jag var förvirrad och vilsen
speciellt när jag hörde Dig säga;
“ Välsignade är de renhjärtade för
dem tillhör Himmelriket;”

Plötsligt öppnade Du Dina Läppar för att tala
en ström av Ljus som en stråle lyste ut ur Din Mun,
upplyste min själ, medan Din Livgivande Andedräkt,
fyllde mig, förnyade mitt minne, ett mirakel, för
ju mer jag tänkte på Dig,
desto mer kände jag igen Dig och mindes Dig

Vem har fyllt min själ med Visdom
helt gratis i djupet av min själ?

Det har jag!

och vem gav mitt hjärta förståelsens gåva?

Mitt barn, det har Jag… då föddes du ur Mitt Hjärta; upprest till att bli en av Mina apostlar och bli ett vittne som vittnar om enhet;

jag anser verkligen inte att jag är värdig att vara en apostel; men ta inte ifrån mig det! tidigare, då jag var förblindad av brist på ånger, med döden svävande över huvudet, sände Du mig en imponerande Seraf, som flög över för att nå mig, inte för att omfamna mig men för att rena och hela mig från mina synder; och för att tvätta bort mina smutsiga trasor; detta Fader, var min början på ett nytt sätt att vara, med det kom insikten om min odödlighet så länge som vi lever i Dig...

så var det med mig i mina första steg mot det Strålande Ljuset som är Du, Gud, vår Fader…

och sedan dess har du önskat att lära känna Mig, precis sådan som Jag har manifesterat Mig Själv för dina fäder och förfäder;

var kan jag finna ord kraftfulla nog för att beskriva mina känslor för Dig och om Dig? Hur jag än försöker kommer jag till korta; min ande längtar efter Din Faderliga Kärlek; förtärd av törst efter Kärleken till Dig, Jahve, jag väntar på Dig dagligen, även i mina drömmar;

utan Din Kärleksfulla Hand hade jag inte haft en chans att härda ut mot den anstormning av fientliga anklagelser som omringat mig alla dessa år! men de försvinner alla i Din närvaro, och jag, som Du sa en gång, känner mig som en fågel: fri, en som lyfter mot skyarna, jag känner mig fri!

frihet finns att få i Anden; Jag kallar alla människor till Mig; Jag kallar till ånger först; Jag kallar på dem för att dricka av Livets Källa! Välsignad är den själ som har kommit att älska Mig; var lycklig Min Vassula, tveka aldrig att komma och be, min älskade, känn smärtan, kom då till Mig, i alla tider, arbeta för Mig med glädje, med frid och Kärlek;

Herre, min Formare, och Skapare, ha förbarmande med mig...

Jag nekar aldrig en ångerfull själ; Jag vill lyssna till alla era böner om de följer Min Vilja; väx i Min Kärlek, dotter, Jag Jahve, välsignar dig;

AlphaOmega

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message