DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag är din Tröstare

3 juli 1987

Jesus?

Jag är;
älskade, inspirationer kommer från Mig som daggdroppar kommer på bladen;

Jag har upprättat ett förbund med dig, att vara dig trogen, Jag har sett till att också du kommer att förbli Mig trogen, förstår du?1

Vassula, för Min skull, vill du ena Min Kyrka? Jag går framför dig och det är Jag som skall leda dig, bara följ Mig; Jag vill ha alla Mina Kyrkor enade; Jag vill att Mina prästsjälar skall minnas Mina Verk från förr och den enkelhet Mina lärjungar hade; ödmjukheten och trofastheten hos de första Kristna; kom, Jag vill avslöja Mitt Hjärtas djupaste och innerligaste önskningar, tillåt Mig att gravera in dem på dig, lilla barn;

(Nu kände jag mig verkligen hopplös. Jag känner att Gud önskar så många viktiga saker som Han talar om för mig och skriver ner, och jag sitter på dem, som paralyserad. Det känns som om jag inte gör vad Han vill, eftersom ingenting har förändrats, men hur skulle det kunna förändras när ingen känner till särskilt mycket om det här. Jag upplever att jag gör Honom missnöjd, inte lyder och inte gör vad Han önskar mest.)

Jesus? Över hundra personer har kopior av dessa uppenbarelser, men det räcker inte!

Jag är, lev i frid; Jag skall återupprätta Min Kyrka; tillåt Mig bara, Vassula, att inpränta Mina Ord i dig; Jag älskar dig, förhärliga Mig genom att älska Mig; att ena Min Kyrka är Mitt Arbete; du skall bara vara Min budbärare, förstår du skillnaden? 2 även när Jag säger: återuppliva eller ena Min Kyrka, Vassula, så är det aldrig riktat direkt till dig; du kommer att lära dig, har du inte lärt dig delar av Mina Verk med Mig?

Jo, Herre, det har jag.

vänta, så skall du få se;3

Jag vill fråga dig om en sak; varför kom du inte till Mig nu för att få tröst?

ja, just så, ja;

(I en blink, på några sekundergav Jesus mig en vision och en hel berättelse, som en liknelse. Den handlade om ett barn och en mor. Modern hade förlorat sitt barn sedan många år, när hon till sist återfunnit det, var hon så lycklig och försökte lära barnet att komma till henne och be om vadhelst det önskade, eftersom hon älskade det och det var hennes. Barnet hade stora svårigheter att åter vänja sig vid någon som sade sig vara dess mor och som brydde sig om det; det hade vant sig vid att svälja sina sorger själv, utan att ha någon att vända sig till. Nu glömde det bort att en mor är den som kan hjälpa och trösta. Visionen visade ett litet barn som ännu var helt förtvivlat och gnällande sprang omkring i huset utan att bry sig om sin mor. Modern som såg barnets elände, kände sig sårad; sårad över att se sitt barn så förtvivlat, sårad också över att barnet fortfarande inte ville komma och kasta sig i hennes armar och visa att det behövde hennes värme. Moderns hjärta var fullkomligt upprivet över att se den lilla, så eländig och dessutom avvisande mot henne, hon som kunde göra så mycket om bara den lilla hade förtroende för henne.

- Barnet var jag, modern Jesus.

- Och allt detta bara därför att jag inte tycker att jag kommer någon vart, med budskapet som tynger och utan att kunna göra något åt det. Jag beslöt att gå och sova på saken för att glömma. Så jag gick och lade mig och försökte somna, det var på eftermiddagen. Jag tänkte på Jesus men kände mig alltför eländig för att ens se på Honom.)

älskade, Jag är din Tröstare! luta ditt huvud mot Mig, låt Mig få smeka dig och lindra din smärta, låt Mig få viska Mina ord i ditt öra; inuti Mitt Hjärta har Jag en plats för dig; tillbringa ingen tid någon annanstans, kom nu till din plats;4

Jag förmår inte...

Jag skall lyfta upp dig och lägga dig där inne;


1 Jesus hade försäkrat sig om att jag inte skulle kunna smita från Honom, Han vet ju hur svag jag är...
2 Det tog mig flera år... (29 augusti 1998, vid en omläsning.)
3 Det uppstod en lång paus. Han höll min hand stilla på papperet och var tyst ända tills Han sade följande ord.
4 Han sade det med så stor ömhet, ingen annan än Gud kan tala på det sättet...

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message