DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Varje god och generös handling i kärlek räknas i Mina Ögon

3 februari 2016

Himmelens Herre, Garanten för vårt väl, Du som har böjt Dig ned från ovan, hela vägen till våra innersta rum, för att påminna oss om Dina föreskrifter och tillvägagångssätt för att bättre kunna studera Ditt Ord och följa det, lära oss att viga oss själva till Dig i lydnad för Dina lagar; Ditt Ord sprider strålar av Ljus in i vår själ och upplyser den till full förståelse för Ditt Ord;

Jag vet att Du är missnöjd med Dina skapelser 1

Oh, Vassula! Mina Ögon flödar av tårar därför att många ignorerar Min Lag om Kärlek och Min Lag om Nåd; hur länge till skall jag behöva se hur ondskan förtrycker land efter land? en universell fred saknas;

Säg mig, Herre, vad kan jag mer göra? Stöd mig som du alltid har gjort, upplyft mig och låt mig få göra det Du förväntar Dig av mig;

håll ut, Mitt Barn, låt din iver övergå i lidelse för Mitt Hus, som en flammande eld ska du gå fram, utan fruktan, för att påminna var och en om att ångra sig, att be utan uppehåll och att älska Mig, deras Gud; Min Triumf blir stor till slut;

hela min varelse längtar efter Dig, Du har påverkat min själ till att alltid vilja vara tillsammans med Dig, folk som inte känner Dig älskar Dig inte, de har ingen längtan efter Dig, de ångrar sig inte; hur ska man kunna omvända dem?

Min Vassula, redan från födseln är alla kallade att få en vision av Gud, deras Skapare! men få är de som följer den väg som Jag har stakat ut åt dem; om de vänder sig bort från Mig, till Min stora bedrövelse och smärta, hur ska de då kunna lära känna Mig och älska Mig? Jag kallar ständigt till ånger; en handling som renar deras hjärtan till att födas på nytt i Mig; Jag vill förenas med deras själ och omvända den till ljus; du frågar hur man kan omvända dem; har du glömt hur? lyssna noga! genom böner… genom kärleksfulla handlingar, genom stor ånger, genom den offerkärlek som erbjuds dem! genom Rosenkransen! och genom många ’Kyrie eleison’ så att Jag kan visa Min Barmhärtighet mot dem, genom Min Nåd kommer deras förhärdade hjärtan att mjukna…

lyssna, du bedårar Mig, älskade själ, i ditt hjärta ser Jag hur du, genom nåd, blivit allt det Jag önskade av dig! be för dem som föredrar den ära som världen ger och som leder bort från Mig; de fruktar Mitt Kors eftersom Mitt Kors är det redskap som förhärligade Mig, de som vägrar att omfamna Mitt Kors har avskilt sig från Mig; Jag är Ett med Mitt Kors! och som Jag sagt förut: ’om du omfamnar Mig, omfamnar du även Mitt Kors’;

Herre! Jag har svurit på att följa Din Lag; fortsätt dock att förnya mig så som Dina Ord har försäkrat!

Jag vill! Jag kommer alltid att styra dina steg; Min Kärlek ska trösta dig, och Min Kärlek kommer aldrig att tas ifrån dig… ja? säg vad du tänkte!

Jag vill beklaga mig, Herre; även om det är många som blir omvända genom dessa Budskap, är 2

de inte givande utan bara mottagande, som du beskrev; det är som Jag sagt förr: ”det är saligare att ge än att få…” (Apg 20:35) detta praktiseras inte, dessa personer måste dö från sitt ego!

väldigt få hjälper till med att sprida Dina Budskap, lika lite som de ger en hand till Beth Miriam hus, åter andra är kvicka till att ge generös hjälp; 3

Varje god och generös handling i kärlek räknas i Mina Ögon; på Min Dag kommer Jag att bedöma varje själ, granska alla deras handlingar och vad de bär i sitt hjärta; Jag gläder Mig över själar som visar Mig uppskattning, och som kommer ihåg att tacka Mig inte bara genom böner utan även genom kärleksfulla handlingar…

Detta påminner mig om de tio leprasjuka som Du botade men bara en vände tillbaka för att tacka Dig, eller hur?

Ja, du har läst i Skriften om när Jag var på väg till Jerusalem, där fanns tio leprasjuka som väntade på Mig; de ropade på Mig eftersom de inte vågade komma nära Mig på grund av sin sjukdom; när jag såg dem ropade jag tillbaka till dem att skynda till prästerna för att visa upp sig; innerst inne visste de att de skulle helas på vägen dit; men, ingen utom en brydde sig om att komma tillbaka och tacka Mig, det var en Samarit som visade sin uppskattning genom att lovprisa Gud och falla ned framför Mina Fötter….

Du har gett mycket och generöst med gåvor till mänskligheten som inte har uppskattat eller insett hur välgörande de är, Du upphör aldrig att ge, Din Kärlek kan inte vänta, den är så stor att Du sände Dig Själv till jorden, Du manifesterade Dig öppet för så många, även till icke Kristna, därför att i Ditt Hjärta brinner ständig en Eld som inte kan vänta – Du kan inte motstå!

Din generositet är exceptionell, även på den tiden undrade Dina egna lärjungar varför Du gav förmåner och mirakler till hedningarna, till Samariterna, till alla, det ansågs vara en skandal och Du fick ta emot upprörda känslor över Ditt familjära samröre och kamratskap med dem; de frågade ut Dig! de ifrågasatte Din Auktoritet; låt alla dem som Du botade svara med att tacka för Din Godhet, i tillit till bara Dig;

Vassula! en ärorik nation skall resa sig från Öst; den nationen skall ära Mig! ja, verkligen, Jag har även manifesterat Mig Själv för icke Kristna! För att många ska se, veta och förstå att Min Barmhärtighet är gränslös, den är stor; Min Kärlek är Oändlig! ’var inte rädda’, säger Jag dem; ’för Jag är Vägen, Sanningen och Livet;’ sedan visar Jag dem Min Härlighet, och i förundran frågar de: ’får jag vara ett vittne?’ ’var ett vittne för att visa din glädje över detta möte,’ svarar Jag; så, Vassula, bli inte ledsen när du tycker att Jag dröjer med Min återkomst, var tålmodig, lilla du, inget land föddes på en dag! var som ett olivträd som växer på Mina Ägor; ditt lopp är inte över… vila din själ i Mig, din Gud, du är inte ensam, var ett med Mig; vi, oss?

Ja, vi, oss...

Jag, Jesus, välsignar dig ic;


1Jag hann inte avsluta min mening förrän Jesus avbröt och talade
2Jesus tog över för att tala och sa det jag velat skriva
3Jag menar inte finansiellt utan i handling

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message