DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

November 17, 2014

Herre?

Jag är förenad med dig kära själ! ja, kärlek förenar dig med Mig; allt Jag begär av Mina själar är kärlek, att älska Mig, och deras synders börda ska lyftas av Mig; kärlek är att uthärda stormar när de drabbar dig; du bevisar med denna uthållighet att du kommer från Mig, Vassula; du har sett det hända, bland er, alla de saker som såg omöjliga ut att fullborda, om det inte var för Min Hand;

Jag är här nu, för att trösta er och försäkra er om Min Styrka; Mitt Kungarike är Styrka och Jag arbetar genom svaghet, och genom armod! Jag kom till dig för att visa dig Mina motiv och för att dela Mina önskningar; Jag vill inte att du ska tro att Jag bara vill utnyttja dig, utan se på Mig som din Frälsare, din Gud, din trogne Vän, dragen av en otämjbar kärlek till dig; genom att offra dig själv för världen visar du Min Vänlighet, Min Barmhärtighet och enbart detta ger dem en önskan att ära Min, er Gud;

Jag har undervisat dig att inte bara förmedla Mina Budskap, utan även Evangelierna, Mina Ord; igår fick Jag dig att förstå att vara förtrogen med Mig och behagande; och som Jag sagt, allt som har skett, och kommer att ske skall bli uppenbarat och aktualiserat vid Min Stora Återkomst;

denna Dag skall bli Min Dag; Guds Dag enbart…och varje tunga som anklagar dig, kommer att bli tillbakavisade vid Min Återkomst; mänskligt högmod skall bli ödmjukat; och kom ihåg; att din tro och tillit kommer att vara din sköld mot den ondes brinnande pilar som är ämnade för dig; så tro på Mig och lita på Mig för Jag kan skydda dig mot de Makter och Krafter som är upphovet till mörkret i denna värld, den andliga ondskans armé;

och vad gäller dig, ära Mig genom att dela Min mantel och tillsammans skall Jag leda dig till raviner, till dalar, bland bergsskrevor, bland goda människor och bland dåliga, vi ska resa till länder som aldrig hört talas om mig; till förgiftade länder där prostitution och laster praktiseras, till länder där de bytte ut Mig och sålde Mig för lusta; Jag vill hela deras illojalitet; Jag vill få dem att se Mig som deras Gud och Fader; Jag ska inte dölja Mitt Ansikte, Jag skall visa Mitt Ansikte och när de vänder sina blickar uppåt ska Jag förlåta dem och hela dem; Jag skall ge dem förståelsens bröd;

Mitt hjärta är redo, Gud, Jag tänker stanna i Dig, och Du i mig; ja, låt Din Härlighet synas över världen! För att skapa fred och rädda alla Dina barn;

Den senaste tiden har jag stönat och jämrat mig över mina förtryckare. Men jag vill göra mer, åtminstone försöka!

Jag vet att Du är allsmäktig, därför överlämnar jag alla frågor i Dina Händer...

Inga invändningar mer?

Jag ska försöka att inte hålla fast vid några invändningar med Din hjälp!

så var inte en av dem som stakar sig på orden...

Jag vill stå emot!

även om du faller många gånger ska Jag lyfta dig; då dina avsikter är goda; Jag ska lära dig att vara stark så att du kan avgöra när ormarna biter dig: ”träffat mig, har dom? Men jag är inte skadad; slagit mig? Jag känner ingenting: förtalat mig, och så? låt dem göra det; kastat stenar på mig, har dom? När? Jag har inte känt någon smärta…”

Med dig vill Jag resa; trött av allt resande har du aldrig sagt: “nog nu! Jag ger upp!” varför?

Därför att du är med Mig!

ja! Och för att du finner din styrka i Mig; och din styrka förnyas av Mig så att du aldrig försvagas att ge upp; låt Mig stanna i din inre trädgård för alltid;

och tillåt mig att söka skydd hos Dig;

vila I Mig, din Gud; Jag är en tillflykt för alla; alla kan komma till Mig och avlasta sina hjärtan hos Mig och Jag ska trösta dem och skydda dem! För se, Jag Är med er, ta emot min Frid ic

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message