DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

9 September 2014

Min Kärlek blev uppenbarad från Begynnelsen

Jag är här…nu, med dig; ah, Vassula, helad av Mig, Jag kommer att trösta dig till fullo; sök Mig dag efter dag och du kommer att lära känna Min vilja; Jag kommer alltid att vägleda dig…genom att följa Mig, kommer ditt ljus att lysa som gryningen; vem som än litar på Mig skall ärva evigt liv; vänj därför dina steg att gå med Mig; lägg din själ i Mina Händer och säg till den: ”Herren, Gud, är min räddning;”

idag, ogudaktiga generation, har jag vänt Himlarna och kommit ner för att nå er, och tala till er, för att återuppliva er tro; de ödmjuka hörde Mig och jublade och Min outsägliga Kärlek vilade i dem; men den onde mannens orakelsvar är synd i djupet av hans hjärta; frid är inte vad de vill ha, de fyller folkets munnar med lögner; framför mina ögon hädar de och leder sitt folk med svek, så skulle Jag vara tyst?

Min Kärlek blev uppenbarad från Begynnelsen; men världen, med allt den åtrår, kommer att upphöra en dag1allt närmar sig slutet; är du beredd att ta emot Mig? ni kommer alla att bli tvungna att svara på Mina Frågor; till Mig, Domaren, måste ni ge ett svar.

som jag precis sa, Vassula, Min Kärlek blev uppenbarad i Begynnelsen men det var inte för att jag förväntade mig rättfärdighet eller godhet av människor, nej, inte alls, av ingen anledning förutom Min Egen Barmhärtighet, Kärlek, Medlidande, det var orsaken till att jag räddade er, genom att förnya er med Den Heliga Andes Nåd, och bli arvtagare till Mitt Rike!

Min Kallelse sprids fram till idag som jag har förutsagt, trots alla protester från baktalare, trots de likbleka likt Kaifas som har omringat dig…Jag kallar på var och en av er, generation, Jag kallar på var och en på olika sätt, å, Jag vet hur människor som Kaifas tänker, de kommer inte att kunna undfly sitt straff, likt de som vägrade, likaså, att lyssna till de varningar som dundrade som åska från Himlen på jorden!

ah, Vassula, försvara Mina intressen med orubblig iver, och påminn din själ om att inte vara rädd eller orolig över dem; håll ditt vittnesbörd rent och med artighet och klarhet så att alla dem som förtalar dig när du leder ett Sant Liv i Mig kommer att visa sig ha fel i sina anklagelser mot dig; allting kommer snart att ta upphöra; fortsätt att göra gott och var trofast och produktiv; Jag, Gud, är vid din sida och Jag älskar dig; älska Mig; ic


1vi är alla förutbestämda att dö

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message