DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Denna kärlekshymn utgiven till er kommer att leda er alla till ångerfullhet

4 augusti 2014

Mina präster1, vackla inte, vandra i Mina Fotspår, på detta sätt kommer ni inte att tappa bort er själva…Min Närvaro i era hjärtan kommer inte bara att leda till entusiasm, harmoni och glädje utan till så mycket mer; det kommer att leda er till igenkännandet av Mina rikedomar och Min nåd; ni kommer att upptäcka många av Mina mysterier: gudomliggörande av den mänskliga naturen; Jag kan vända det som är avfall idag 2 till änglalikhet, fulländat till Min avbild, sublimt och överträffande all jordisk skönhet;

lyssna på Mig: grenverket får sitt liv genom vinstocken och det är saven som håller dem vid liv för att producera frukter; ser ni? Jag har nu fött upp er och andra för att producera er frukt; Jag har utvalt er, ni som var som skräp och omvandlat er, helat er, för att försäkra att ni skulle vara fruktsamma till Min ära; ni var svaga, men Min Visdom gav er förtjänster, som skulle användas för er tillväxt och för en större ära till Fadern!

Ditt speciella uppdrag, som Jag har gett dig, Vassula, är inte enkelt, men Jag säger dig, Mitt Hjärta bultar av Kärlek till dig; för i den svagheten och i den fattigdomen, har Jag sett hur du har lagt all tilltro till Mig; Jag behöver ingen perfektion, vad Jag behöver är ett fördragsamt hjärta, odelat, ångerfullt och villigt; villigt inte bara för att njuta av Min Närvaro, men villigt att göra Min Vilja; villigt att kastas ut som ett offer, att offra sig för Min Kyrka; i gengäld kommer du att få njuta av Mitt Sällskap som kommer att ge dig styrka att möta dina prövningar; denna Kärlekens Hymn som ges till alla kommer att leda alla till ånger, genom en andlig förvandling, och i förening med Mig; att återvända till Mig är det ultimata uppfyllandet för Jag kommer då att uppfylla dig och du kommer att uppfylla Mig!

Jag skall förbli en make till den själen; en Helig Följeslagare som njuter av vår intima och gudomliga Kärlek i fridfullhet, skall bli Min lön till den själen för tjänandet av Mig; Jag, Jesus, är den ljuvaste Make som känner till denna längtan hos Sin brud: att vara i en himmelsk Uppenbarelse, i det eviga Livet; hur sanna är inte Skrifterna när de säger: ”Nåd och Sanning ska mötas, Rättfärdighet och Frid ska kyssas; Sanning ska växa upp ur jorden och Rättfärdighet blicka ned från himlen.” (Psaltaren 85:10-11)

Jag skänker glädje, utrustar er med helgade gåvor sådana som ingen människa kan förse er med, Mina älskade; Min myrra, Jag kommer att utföra mirakler som Jag, Gud ensam, kan verkställa med ett Ord; älska Mig, er Gud, för Jag är er tillflykt; Jag kommer att sätta in Mina änglar som ansvariga och skydda er varhelst ni går i Mitt Namn; påminn Mitt folk, genom att utropa Mitt Namn, att jag räddar! Vassula, Jag, Jesus Kristus, Guds Son och Frälsare, välsignar dig; ic


1 Peter, kap 2: v. 5 and 9,10 …men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap...
2 I betydelsen en värdelös själ

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message