DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

29 Juli 2014

På varje torg kommer verop att höras 

När dödens tystnad rådde över allt,
överskuggande denna jord,
ned ifrån Himlarymderna, ifrån den Kungliga tronen,
sprang Ditt allmakts Ord,
för att ännu en gång värva ett heligt folk;

också de kommer att bli framstående,
som i det förflutna hade suddat bort Ditt Namn,
de kommer att återuppbygga Ditt Hus som lagts i ruiner
och kommer att resa upp Ditt Namn, som man gör med standar, som det Heligaste av Heliga;

Min älskade; ja, Mitt Namn kommer att upphöjas och äras som Heligt; de1 minns ännu sitt ondskefulla uppförandes yttringar; och med rätta fick de lida för sina brott, för Jag, Gud, visste vad de skulle göra; lyssna på Mig; med samma åtgärd som Jag utkrävde hämnd för deras uppförande, samma straff kommer att utdömas till denna er tids klentrogna nation; in i hjärtat av ett land som en gång vigts till undergång, steg Jag ned; så var inte förskräckta, har Jag inte förutsagt att Jag kommer att uppnå Mina avsikter med henne 2? det är en bagatell för Min Makt att göra en eländig människa helig; Jag är känd för att göra allting nytt; Jag har Makten att bringa min välsignelse till att slå ut i blom;

låt Mig tala genom din mun och frukta inte; lo tedhal; Mina storartade verk i denna nation 3har ännu inte uppnåtts; Jag säger dig: Jag kommer att skänka dem Kunskap i syfte att upprätta Mitt Namn där Mitt Namn är förkastat; Jag är känd, Vassiliki, för att ha störtat omkull härskare och kungatroner, stolta män, gudlösa och perverterade nationer, som utsöndrar orenhet; i dag hör jag från de gudlösa nationerna: 'jag är gud, och jag är mig själv nog;' och de glor på de trogna, med hånfulla blickar! vad kommer ni att uppnå utan Mig när ni fyller universum med död? Jag kommer att slunga ned er, dit där alla de döda kropparna ligger, med era egna synder jagande er i hasorna; Jag säger er, den människa som hatar Min gudomliga Lag, Mina föreskrifter och Mina Budord, och trots detta skenheligt iakttar lydnad för syns skull, kommer att ångra den dagen då han föddes;

dotter, Jag hade i det förflutna avlagt en ed, att upphöja Min dotter, Ryssland, till en ärofull nation och det har Jag också gjort; detta är bara början; mitt ibland stormar och orkaner, kommer Jag att komma, och på varje torg kommer verop att höras: den dagen då alla jordens invånare, som nu fröjdas åt sin avfällighet, kommer att sörja sina döda; välsignad vare vem som än sätter sin lit till Mig; dotter; njut av Min närvaro ic


1 Ryssland
2 Ryssland
3 Ryssland

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message