DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

27 april 2014

Detta Budskap som kommer att bli väldigare än havet är en gåva från Visheten

Min Frid skänker Jag dig; Min avkomma, lyssna till Mina Ord och skriv ned dem: Jag har öppnat de Himmelska Portarna för att ösa Min Barmhärtighet, Min Medkänsla och Min Kärlek över denna generation; med sötma och ömhet har Jag närmat Mig dem, renande dem från Livets Källa som skänker pånyttfödelsens vatten och förnyande dem med Min Helige Ande; med stor frikostighet har Jag öst ut heliga nådegåvor för att omskapa deras så förhärdade hjärtan till hjärtan av kött; detta är de förebud som Jag ger er alla innan Min återkomsts Dag;

Jag har utvalt själar till att bli apostlar, denna Tidens Sluts apostlar, och har format dem till att bli stridskämpar i denna er så avfälliga tids andliga kamp; Jag har Själv välsignat dem och gav dem befogenhet att predika och påminna världen om Mitt Ord, ja! att ännu en gång förklara Mitt Ord bokstav för bokstav, men på ett passionerat sätt; i Mitt Namn har Jag tillåtit dem att fördriva demoner och när de har lagt sina händer på de sjuka så har de tillfrisknat;

här är Jag din Gud och ditt allt, samtalande med dig rakt på sak som en Helig Följeslagare och som en Fader till Sitt barn; Jag släppte inte er alla med Min Blick utan i Min Medkänsla lutade Jag Mig över er för att omfamna er, som med den ömhet en mor ger uttryck för emot sitt eget spädbarn; och likt en vattenström som översvämmar en trädgård så är Min Ande utsänd för att bevattna detta torra land; har Jag inte sagt att Jag ska komma, en dag när jorden kommer att vara höljd i mörker, för att lysa på er med Min Ande, så att Hans Ljus sänds ut i när och fjärran? har Jag inte sagt att Jag ska ösa ut undervisning likt profetior, och åter igen handleda Mitt folk och skapa ordning som lyser upp i när och fjärran som ett arv till alla framtida generationer? och på detta sätt forma lärjungar som kommer att vara hos er?

säg Mig: har du verkligen förstått vad "Sant Liv" betyder? och varför Jag har valt detta namn så att Mitt Verk skulle kallas "Sant Liv i Gud"? därför att detta Budskap, som kommer att bli väldigare än havet, är en gåva från Visheten och genom Vishetens undervisning så kommer ni att pånyttfödas eftersom er själ kommer att vara förenad med det Sanna Livet, den Ende som väcker er till liv i Mig igen, Jag, Kristus; ja, den Helige Anden som är Livgivaren kommer att återuppväcka dig från din andliga död medan du åtnjuter en Sann återuppståndelse i Mig, din Gud! Mitt Upphöjda Tema kommer att inkluderas i era predikningar, likt poetiskt tal, eftersom det skänker sötma hos de tungor som förkunnar det; deras läppar som fuktats genom ett nådens tillstånd kommer att bli till välsignelse för Min flock;

dotter, förkunna Mina yttranden och frukta inte, Jag Är vid din sida; Jag kommer att lyfta dig över alla dina förtryckare, just som Jag visade dig i din vision;1 Jag, Herren, är inte bara din Frälsare och Gud, utan även din Kärlekslåga, din Följeslagare, din Vän och din Bror, din Fader, ditt Allt! kom nu, dotter, luta dig mot Mig; ic Jag, Jesus älskar dig!


1 visionen med Duvan

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message