DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

2 juni 2015

Ett budskap från Jesus att läsas högt vid pilgrimsresan i Rom i oktober 2015 2 juni 2015

Frid vare med er; det står i Skriften att Min Fader har lagt allt under Mina Fötter och gjort Mig till Herre över allting; ni har hört att Jag är Huvudet för Min Kyrka; under alla dessa år, Min Vassula, har Min Ande, Sanningens Ande, visat Sin Kraft för er alla, för att kunna utföra och verkställa Mina ord, som är: "må de alla bli ett; Fader, må de bli ett i Oss liksom Du är i Mig och Jag i Dig…"

- Men Herre, som Du vet är det många av Kyrkans företrädare som inte tror att Du talar, fast du gör det nu, och även i det förflutna när Du ville att vi skulle bli ett och enade, var det ingen som uppfyllde Dina Ord; år efter år går och ingenting händer; lansens klinga ligger fortfarande i Ditt Hjärta...

Jag säger dig allvarligt, fortsätt att undervisa om allt Jag har gett dig och frukta inte för någonting, för Min Ande beskyddar dig och ger dig både viljan och kraften att samla Mina herdar, för att påminna dem om att det finns Ett Bröd och att ni alla, fastän många, är en enda kropp; ni är samlade (här) från olika nationer och olika Kyrkor, för att be om Nåd, för att hela splittringen bland er, ge världen fred och enhet bland alla Kristna

så Jag frågar er: är ni inte vigda till Mig genom samma dop? se här, Jag är villig att ge er Enhetens gåva, att lyfta upp Min Kyrka till ett tecken så att alla folk kan se Min Härlighet, men Jag behöver ert fulla samarbete och villighet att böja er i ödmjukhet och kärlek, - och för att förenas runt ett Altare och dela Min Kropp måste ni lära er att älska, för ni vet alla att det finns en Kropp, en Ande, en Herre, en Tro, ett Dop, en Gud, allas Fader som verkar genom allt, och som bor i er alla - och eftersom ni vet om detta men ändå förblir utspridda och ovilliga att ta del av Mina Sakrament och Eukaristins Mysterium, gör ni Min Ande bedrövad; varför ber ni Mig att utgjuta Min Ande för att ta bort splittringen ibland er när ni bär på fördomar i ert hjärta? bedröva inte Min Ande mer genom att göra åtskillnad mellan er;

hur många gånger har Jag inte sagt att Jag är En? Jag frågar er igen: tror ni att Min Kropp är en enda fyr, som med odelat ljus lyser över hela världen? idag kommer Jag till er som Översteprästen, för att påminna er om att leva värdigt er kallelse, att vittna för Sanningen och samla alla tillsammans i Trons enhet, och att de offer ni dagligen ger Mig skall vara ert motiv för att föra er alla till att dela detta Eukaristins Mysterium; be Mig att återuppliva er modlösa ande; be Mig att leda er på den rätta vägen! ni tror väl på Min Godhet och Kärlek och att Jag förmår ge er ett nytt hjärta? så varför fortsätter ni att jämra er över er splittring? be Mig att styrka er i Tron och öppna era hjärtan för Sanningen, och genom kraften som Min Eukaristi ger er, offra era liv för Enheten; gå framåt, fyllda av Kärlekens Ande så att Enheten blir verklighet i Min Kyrka!

ge Mig era bekymmer så skall Jag i Min härlighets Ljus förvandla dem och ge er frid i era hjärtan; Min Själs välsignade, var ett i sinnet så att ni tillsammans enas om en överenskommelse som skall förhärliga Min Kropp som är Kyrkan; låt inte ert hjärta fyllas av tomrum så att inte fienden som stryker omkring er fyller upp det tomrummet; räkna er själva som välsignade, för den Himmelske Fadern kommer att göra under och segern kommer att skänkas er alla som söker den så länge väntade Enheten;

er splittring har blivit en brant klippa, oböjliga järnstänger, med mänskliga lagar och förordningar, men som ett resultat av era många böner kommer Guds ynnest snart att visa sig för er; från det Östra och det Västra Huset behöver Jag stora gottgörelser och Jag är redo att förlåta deras misstag; Jag behöver se all arrogans försvinna, Jag behöver se all stolthet försvinna; res er upp allesammans, för Jag behöver segerrika krigare, trons krigare, och inget mindre; ta emot Mina Välsignelser för att ni delar med er till varandra; Jag, Jesus Kristus, älskar er alla; ic

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message