DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

15 maj 2013

Min älskade, Frid vare med dig; tillåt Mig att tala till dig på detta sätt; fyll på din ande med Min Ande; gläd dig! för Jag Är med dig; glöm inte hur Jag sörjer för din själ genom Kunskap; allt Jag begär från dig är kärlek, uthållighet och ödmjukhet för att lyckas med Mina Gärningar och uppdraget som Jag har anförtrott dig med;

Jag kommer att skänka en förnyad prakt till Min Kyrka, vänta och du kommer att få se! Jag kommer att vidta åtgärder för Min Kyrka och förse den med makt, hela den; Min dotter, 1 åhhh, Min älskade, om du bara visste hur Ofantlig Min Kärlek för dig är, dotter! och hur Jag känner vid Mitt inträde i ditt hjärta! det sker till sång när Jag förnimmer den kärlek som du hyser för Mig, en melodi som dröjer sig kvar, som förstärker Min vänskap med dig; Min stad, Jag känner mig tröstad och lycklig... lyssna på Mig; du har genomlevt många vedermödor och uppoffringar, strider, även med de som Jag kallade på i din närhet; lär att det enda stödet kommer att komma från Mig, och då du har stöd från himlen, för att uppmuntra dig under dessa vedermödor, kommer du att känna dig tröstad, förnyad, till att utkämpa dessa din tids heta strider, och kämpa mot all osanning som utropats gällande Mina Budskap; och mot de som skryter med sin kunskap och sitt omdöme;

O min Styrka, skynda till min hjälp, befria min själ och mitt liv från dessa!

Jag uppmanar dig, överlåt de som tillhör världen åt Mig; vad gäller dig, lev heligt, i frid och förankrad i Mina bud; och kom ihåg: Jag smörjer ditt huvud var enda dag - har du inte läst: "Han får välsignelse av Jahve och riklig lön av Gud, sin räddare, här är det släkte som sökt sig till Honom, som träder fram inför Mitt Ansikte!2

förtryckt av fienden? tack vare dem, Vassula, vinner du Himmelens Kungarike; så fröjda dig och var glad för din belöning kommer att bli stor i Himmelriket! fortsätt på den stig Jag har berett åt dig; integritetens och lojalitetens stig, och när dina förtryckare hotar dig med sina onda handlingar, kom ihåg att vända dig till Mig för att njuta Min sötma för Jag är känd för att trösta din själ när den våndas;

Här är Jag och ber om råd; Jag vet att eftersom Du, är på min sida så behöver jag inte frukta någonting och jag kommer att få den bästa tänkbara hjälpen;

var Mitt sändebud; för allt du gör i Mitt Namn kommer att vara som om Jag Personligen vädjade genom dig, och den vädjan som du kommer att anföra i Mitt Namn är: att försonas med Mig, er Gud; detta borde vara ert ledmotiv för att skänka Mig ära; att arbeta hårt för Mig, er Gud, kommer att leda er till helgelse; förbli nära Mig, arbeta i en anda av helighet; och på så sätt, med fruktan för Herren i minnet, kommer dina tjänster att slå rot i Mig, för de kommer att vinna över människor till Mig, vars sinnen, denna världens gud har förblindat; koncentrera dig på det som har anvisats dig; avlägsna dig inte ifrån Mig;

hör på Mig: den viktigaste beståndsdelen som identifierar nåd är tillväxten av det gudomliga som sker när Min Helige Ande vidrör dig, generation; säg dem, att Min Ande flyktar från en lögnaktig tunga, händer som utgjuter oskyldigt blod, ett hjärta som smider ränker; från de som känner ett begär efter att göra det onda, ett falskt vittne som ljuger vid varje andetag, en man som sår split emellan bröder; och skulle Jag vilja tillägga, de som njuter av att göra sitt onda; förvisso kommer den människa som ger en röst åt orättvisa aldrig att passera Mig obemärkt; därför, generation, kom inte till Mig på Domens Dag och möt Mig er Skapare, ansikte mot ansikte, med skuld; be, be, be och befria er från er skuld och slösa inte all er energi på att göra det onda; Jag är redo att tvätta bort er skuld nu!

Vassula, kom ihåg att dina ord kommer att nå en världslig korrumperad värld och Mitt Ord kommer att undertryckas vid åtskilliga tillfällen på grund av begär som har sitt upphov i denna världens lidelser och som i sanning är mörker;

välsignad är den människa som omfamnar Mig, hon kommer att förvandlas och hennes själ kommer att få känna glädje;

gå försiktigt med Mig; Kärleken älskar dig och välsignar dig; ic


1Jag kände Kristus Kärlekslåga flamma ut ifrån Hans Hjärta till mitt!
2Psaltaren 24:5-6

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message