DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

21 februari 2013 - Personligt meddelande

Min Frid ger Jag dig, Vassula; sök Min vänskap och var lojal mot Mig; all kärlek helar, den helar dina synder, upprepa dessa ord efter Mig:

"Ära vare Gud," dotter, skänk Mig ynnesten att fokusera på Mig, så att Jag lyser upp ditt sinne, din själ och ditt hjärta; dotter, du skänker Mig glädje när du fokuserar på Mig och du har känt den överflödande kärleken från Mig som fyller ditt hjärta när du gör så; åh, Vassula, lär att Jag är vid din sida fast besluten att skydda dig, att uppmuntra dig, att trösta dig och ge dig hopp;

luta dig mot Mig, blomma, låt Mig leda dina steg närmare Mig och i Mig; tillåt Mig, Vassula 'mou,' 1 att använda dig för Min plan, och 'mi stenakhoriesé, tha ta kanoniso ola egho; ella pethi mou; all Ära är Min, dotter 'aghapamé;' ic


1Grekisk översättning: tillåt Mig, Min Vassula att använda dig för Min plan, och var inte ledsen, Jag kommer att ordna (fixa) allting Själv; kom, Mitt barn; all Ära är Min, dotter älska Mig;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message