DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

11 Januari 2013

Min Vassula, Min Frid ger Jag dig, likaså Mina välsignelser; lämna inte den väg som Jag beredde för dig;

- handlar jag fel?

nej, allt Jag vill säga dig är: kika in i Mitt Hjärta och förse dig med Mitt Hjärtas rikedomar; trötta inte ut dig; Min Godhets rikedom och Nåd finns där inne, likt purpurröda skrudar, kungliga och oöverträffade, liksom Mina skatter; så tveka inte, vägen Jag beredde för dig är felfri; förstår du? förstår du hur ärorika Mina Verk är? ge av din styrka till andra som behöver den, uppmuntra och trösta Mitt folk; förbli trogen detta uppdrag som Jag har tilldelat dig i syfte att förhärliga Mitt Heliga Namn och fortsätt påminna Mitt folk om att Jag, kommer att bli synlig likt morgonstjärnan ibland molnen och på så sätt tillåta alla att rannsaka sig själva innan Mitt Domslut avkunnas!

och på den dagen då Mitt besök infaller så kommer en del att finna att de är frikända, andra kommer att få lida eftersom de ignorerat Mig, medan somliga kommer att känna stygnet av en pil; och övriga som har utmanat Mig, och medvetet gjort uppror mot Mig och inte brytt sig om Mina påbud, kommer att lida dödens smärtor;

åh Vassula! oroa dig inte över de som frenetiskt försöker förringa och rasera Mina Verk och Mina Budskap;... -- säg det!

Ja! Din Makt är mer kraftfull än hela Helvetet sammantaget!

absolut! förbli i frid, välsigna Mitt folk och bry dig inte om Min Fiendes röst ... Bedragaren; ic

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message