DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

27 December 2011

Herre, befria oss från ondska detta kommande år och låt Ditt Rike komma och Ditt Välde omge oss;

O Vassula! Min Frid ger jag till dig; Jag är känd för att ha utfört stora ting, så lita på Mig; underlåt aldrig att förkunna allt som Jag har gett dig; ha tålamod med dina förföljare och åh! det Jag har sagt till Min Himmelske Fader är också verkligen mycket passande även för din tid; Jag hade förebrått städerna i vilka Jag utförde så många underverk, för trots detta var de obenägna att visa ånger; du undrar varför prästerskapet misstror dig och inte förmår förstå att dessa budskap är Mitt Nåderika Verk, av vilka en del till och med njuter av att fördöma dig utan rättegång? Du frågar, varför ges de inte nåden att tro, nåväl, som Jag sa då säger Jag även i dag: "Jag välsignar Dig, Fader, Härskare över himmel och jord, för att du döljer dessa ting från de lärda och de visa och uppenbarar dem för obetydliga barn; ja, Fader, för detta är vad Du fann behag i att göra;"

till och med schakaler ger di och mättar sina ungar; men Mitt folks döttrar har vuxit upp till att bli grymma, likt strutsar i öknen1; likadant är det med de unga männen, deras ansikten är förmörkade av synd;

Vassula, lyssna och skriv: de sammansvor sig emot dig, och förföljde dig, men varje ondskefull handling, allt förtal av dig som de använde sig av kommer att falla över deras huvuden; lita på Mig, stå på dig och förtrösta på Mig; du är inte ensam, Jag Är med dig;

Jag har utvalt dig framför många, för att tala i Mitt Namn; godhet vilar över dig, och Jag omfattade ditt huvud med en krans av mod, av hopp och av plikttrohet; du förstår, Jag lät dig bevittna denna onda generation, och Cypern kommer att växa till i Mitt Namn och vinden kommer att föra med sig Mina Ord långt i fjärran; församla nationer, folk av alla slag och låta dem höra Mina budskap; många fler kommer att församlas och komma för att höra Mina budskap; förstår du?

Min Vassula, Jag kommer att fortsätta att samla ihop Min flock och vad gäller dig: Kärleken älskar dig, stå i Mitt Ljus, och förtrösta på Mig; ic


1Klagovisorna 4:3

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message