DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

11 December 2013

Mitt barn, Jahve är Mitt Namn; förnim Min Närvaro upplåt ditt hjärta för Nåd och tillåt därigenom Mitt Ljus att lysa upp dig; var inte rädd för Jag Är med dig;

Budet som Jag har gett dig med Kärlek är att nå ut till Mitt folk för att förkunna Mitt Budskap, dotter, Jag har talat med din röst, för att utrota ondska när du ser den, för att gå lös på underjordiska lyor och åsikter som motsäger Min Vilja, för att bygga upp Mina Helgedomar som djävulen raserade, för att försköna denna generation, för att odla i denna ödsliga vildmark; sona för andra, dotter; var tålmodig, vid tider av strider och angrepp; Min Son, Jesus Kristus, ropar från Sitt Kors, då denna generation är i förtvivlan, de sörjer högljut eftersom de är gudlösa; Mitt Hjärta värker som hos en Fader för många har inte förstått Mitt rop; nej de har inte förstått att du är Min gåva till dem!

att vara i världen för att sprida Mitt Budskap ger Mig ära; och medan du fortsätter att göra Mitt Arbete, tillåt Mig att gå ännu längre, Jag behöver ditt medgivande!

min vilja är din, Herre;

Jag kommer att påminna alla om hur Jag härskar: Jag härskar Majestätiskt med Auktoritet, påträngande och med Nåd; Jag kommer att använda dig för att uppenbara vad denna generation saknar och vad de har förlorat; och ve dem som är döva för Mina ord!

Kärlek befinner sig framför deras ögon, och trots detta bekräftar de Mig inte; detta Budskap är riktat till alla; Mina välsignelser vilar över dig, Mitt barn, vila vid Mitt Bröst;

AlphaOmega

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message