DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

18 maj 2013

Herre?

Min Frid skänker Jag dig, kära dotter; alla Mina planer vad gäller dig kommer att uppnås;

det begås enorma synder, barnamordsriter, alltid utförda i fredens och utvecklingens namn; mord, bedrägeri, korruption, upplopp och mened har skapat en synlig bild av vad som har blivit av denna generation;

Min Faders vrede kan inte längre hållas tillbaka; jordens nära förestående död har ryckt närmare, och vad denna generation har sått, kommer den att få skörda; en eld kommer att rasa mer våldsamt än vad något mänskligt öga tidigare har sett; och jordens beståndsdelar kommer att smälta och förtära naturen, människor, djur och alltihop!

Min dotter, denna eld är oundviklig, Mitt Hjärta gråter av sorg, men detta kommer att vara det nu enda återstående botemedlet! Jag befinner Mig oupphörligt i smärta och genomborras av törnen som är instängda i Min Kropp; Mina änglar gråter medan de gömmer sina ansikten i sina händer för att se på hur denna generation kommer att gå under när Min Fader väl ropar ut: 'nu räcker det!' så säg inte: "åhhh, men Herrens medkänsla är stor, Han kommer att förlåta oss;" har ni glömt att både nåd och vrede kommer från Fadern? Jag behöver först och främst försoning, och sann metanoia1 från alla Kyrkorna; ett möte i Mitt Namn kommer att skänka Mig ära;

låt Mitt Hus, Vassula, bli ett! med Mig på din sida, behöver du inte frukta! försköna Mitt Hus och återuppliva det och för det till enhet! fortsätt på den väg som Jag har anvisat dig, håll ut på enhetens stig och gällande det som Jag har anförtrott till dig;

säg åt Mina Herdar vid dessa sammankomster att deras glädje ska ha sin källa i Mig och ingen annan stans; låt din blick vila på Mig; vänd dig varken åt höger eller vänster; fortsätt sätta dina fötter i Mina Blodbefläckade Fotspår, ni som är Mina präster, och ni som är Mina medhjälpare i detta Arbete; Jag kommer att föra er Hem, arm i arm likt två goda vänner, vi ska vandra tillsammans på safirer, i Min ära, triumferande i Mina Gårdar; Jag tilltalar dig nu, Min Egen, Mina vänner, ni vars hjärtan har rörts av Min Röst och av Mitt Ärofulla Tema och som var delaktiga i Mitt Poem av Kärlek, Enhet och Försoning; Jag säger er, Min Fader, har välsignat er; i majestät och praktfullhet kommer ni att sväva mot skyarna med Mig hela vägen till Min Tron; och Jag, med Min Kungliga Spira, kommer att visa er vägen till era förläggningar i Min Stad, i Mitt Kungadöme; Jag har kallat på er och Jag har vakat över er; och har aldrig någonsin släppt er med Min Blick...

Johannes, min lärjunge, var en upplyst och strålande lampa; var Mina Johannes, var upplysta och strålande i denna mörka värld och vänta inte på mänskligt godkännande, för det borde vara utan betydelse för er liksom det är betydelselöst för Mig; låt inte sådant bekymra er, kära själar, var enade och lev i den Enhet som Jag anbefallde er att leva i; ic


 

1 djup ånger

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message