DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

24 juni 2011

Mitt barn, Jag är din Fader, tillåt Mig att vara verksam genom dig;

skänk Mig alltid glädje genom att tillstå att du är en syndare och oförmögen att på egen hand ha nått dit du är;

ingen människa är felfri; emellertid, när den Heliga Anden lever i dig, och visar Sig Själv, skänker dig Sin nåd, Han förenar kropp och själ med Oss, förhärligar Oss...alltså, genom att vistas i dig, fullkomnar Han dig, skänker dig själva kärnan av all godhet;

du har talat väl: att Jag har gett tillräcklig undervisning till dig och till denna generation om den Helige Ande, på grund av mängden missuppfattningar och brist på Kunskap, eftersom Han är den minst kände av Treenigheten; du har vänt dig till Honom många gånger och Han talade till dig, och detta gjordes så att de förstår att Han är den tredje gudomliga personen av Treenigheten;1

Mitt barn, fullkomligt eländig, Jag kommer att slutföra Min avsikt med dig, så oroa dig inte över att svika Mig, lyssna inte på den2 vars önskan var och är att rycka dig ur Min Omfamning; förnyelsen sker och genom varje själ som transformeras blir Jag förhärligad; varje själ som återvänder till Mig är välsignad;

förstår du, Vassula, genom dina ansträngningar och genom dina försakelser så rycker du själar från Satan och han, har inte längre makt över dem; denna gärning, skulle Jag vilja tillägga, denna frälsande gärning, har också sin kostnad, men varje själs välbefinnande och dess trygghet är huvudsaken;

som Jag tidigare sagt till dig: den sanna teologin är kontemplationen av Mig, din Gud; låt dina häcklare kritisera dig om de så önskar; världslig kunskap eller kunskap från böcker går inte ihop med Kunskapen som ges av den Helige Ande genom en uppenbarelse; det är den Helige Anden som väljer olika tillvägagångssätt för att vinna dig och undervisa dig, genom tecken, genom en uppenbarelse, genom en personlig upplevelse, genom ljuset av mystisk kunskap och förståelse, alla dessa saker: Vassula 'Mou' 3 Jag har skänkt dig vingar till att flyga att vara fri som en fågel som svingar sig upp mot skyarna; stig upp mot höjderna, stig uppåt till himlen och uppnå de outsägliga dygderna som är tillgängliga för alla; Jag, som är er Skapare och Fader välsignar er; lev i Min Frid;

AlphaOmega

1 och inte bara en duva i form av en symbol

2 Satan

3 Grekiskt ord som betyder 'Min'

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message