DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

18 maj 2011

Vassula, Mitt barn: Jag är Frid och Kärlek; skriv:

Mina sändebuds röst kan inte uppfattas genom orenheten av deras synder, era 1 herdar sover och ert folk likaså; Mina får är utspridda; Jag finner inte någon tröst i deras hjärtan; döda kroppar är utspridda och medan Jag går, snavar jag på lik; oräkneliga i antal; Jag har kommit till dem som en fåraherde för att rädda och frälsa de som har avfallit från Mitt Ord; ett fåtal har lyssnat till Mitt Nåderika rop och Jag församlade dem med glädje nära Mig; om nu ditt land befinner sig i sorgesång och är tillintetgjort och makterna dricker ditt folks vin och på så sätt stjäl ifrån dem och lämnar hela familjer kraftlösa bakom sig, och driver de fattiga till ännu djupare fattigdom, Mitt Hjärta värker av sorg;

Jag har, under en tid, vandrat på deras jord 2 och varit upptänd av längtan efter att släppa dem på bete; men Min Krona kastades bort till ropen av smädelser från Mina fåraherdar, som höjde rösten emot Min gåva; Åh! eftersom de har svurit på att göra våldsamt motstånd mot Mig, samtidigt som Jag gav dem mat och dryck 3 och erbjöd Mitt Hjärta i Min Hand, deras land kommer att slå sig för bröstet; Jag var fast besluten att samla dem alla och leda dem till Mitt Kungadöme och föra Mina får på bete; och förmå de gudlösa att överge sina vägar, den onda människan sina tankar; Jag var redo att bära dig 4 på Mina axlar, behandla dig varsamt, för du är Mitt barn, och Jag är rik på förlåtelse; till och med när era änglar, varnade er för er fåfänga och ropade ut till er:

"var försiktiga! Förbanna inte er Konung! Provocera inte Hans Rättvisa, för ni kommer att få sörja och begråta i vanmakt! himlens makter bävar och era plågor kommer att öka...upptänd inte Guds vrede; upphör att göra ont; ångra er och hör upp med att ge Honom ytterligare sorger;"

ändå ville de inte lyssna; du förstår, dotter, Jag Är mitt ibland er, mitt ibland er Är Jag, men de behandlar Mig med förakt; Jag är bortglömd; insvept i deras likgiltighet, Mina herdar har inte åtlytt Mig; inte heller har de smakat av Min sötma för att inte tyna bort...Jag är Klippan men de föredrar att förlita sig på dimma, inte på mig;

när de förnekar att du hör Mig eller ser Mig i ditt hjärta, så förvanskar de i sin misstro Skriften; Jag vilar i hela mänskligheten, så hur skulle de kunna förneka Min Närvaro?

Herre, Du har utökat min själs synförmåga, och därigenom tillåtit mig att beskåda Dig i Din prakt;

Du kommer och går, Du visar dig under lång tid och försvinner sedan, är borta under långa perioder, ändå är Du alltid med mig...

Vassula, problemet med Mina herdar är att de har intellektualiserat Mig; somliga äger Mig, men många gör det inte; Min Ande vilar över dig och Jag har bevisat det för många; tecknen på att du kommer från Mig, är hur synliga som helst; så gläd dig! för din Frälsare, som du har sett under din barndom och som kallade på dig, upphörde aldrig att vara hos dig: förolämpades du inte, baktalades, anklagades för att vara en inkräktare och liknande? förföljdes du inte för Min Skull? detta är tecken på att Min Ande har vilat över dig;

gåvan att profetera avvisas av era herdar, men det betyder inte att profetians Ande har upphört att existera! Skriften ljuger aldrig och ni borde hålla hårt i den;

när jorden är besudlad av synd, avfall och styrd av Satan, skulle Jag då inte ingripa? skulle Jag då avstå från att sända Min Helige Ande att påverka Mina utvalda och tala i Mitt namn? det är något ödesdigert att förneka profetians gåva; så, Min Vassula, stå fast, tveka aldrig, eller svikta, väx till i Min nåd, och lär av Mig; Jag glädjer Mig åt dig...kom, vi, oss? ic


1 i mitt land, Grekland
2 bildligt talat
3 andlig föda genom dessa Budskap
4 Grekland

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message