DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

16 maj 2011

Herre, sänd ut Ditt Ljus och Din Sanning nu; måste vi för alltid förtryckas av fienden?

Mitt barn, vet Jag inte? tror du inte att Jag är medveten om alla dessa betänkligheter? Jag övergjuts med förolämpningar och hat; och Mitt Påbud om Kärlek ignoreras, även av Mina egna präster;

Vassula, i dag tror de att de triumferar, vinner segrar; ondskan är på deras sida; men Mitt Hjärta kommer att segra till slut; du är utvald av Min Fader och Mig Själv till att vara Vårt Offer, en offergåva, utvald bland många, till att med kärlek uthärda avvisandena;

Jag stannade i Din Närvaro, min högra hand i Din för att skriva ned Dina Ord och få vägledning; men ursinniga människor förolämpar Ditt Namn, de har inte förvägrats tecken, ändå är de upptända av begäret att få alla Dina Budskap att upphöra;

ingenting, Vassula, ingenting kommer att få Mina Budskap att upphöra, och heller inte uppdraget som Jag har anförtrott dig med; var trofast och lita på Mig; även vid de tidpunkter då du känner dig fullkomligt krossad under vikten av Mitt Kors, förtröttas inte, vid din sida Är Jag; och du kommer att få se, till mångas totala bestörtning, hur Jag kommer att stå inför dem! de goda kommer att glädjas, men de onda kommer att få vad de förtjänar; ingenting kommer att stoppa Mig; de fördärvar Min Kyrka; och när de gör det så sammansvärjer de sig mot Min Kyrka; det som Jag anförtror dig är en välgrundad lära men de förkastar Min undervisning; Jag har sagt, att det är sex ting som Jag hatar: sju som Jag avskyr: en högdragen min, en lögnaktig tunga, händer som utgjuter oskyldigt blod, ett hjärta som smider onda ränker, känslor som manar att göra ont, ett falskt vittne som ljuger vid varje andetag, en människa som sår split emellan bröder; och skulle Jag vilja tillägga, de som njuter av att göra sitt onda;

Jag har öppnat Min Mun för att tala, för att helga, för att frälsa, och för att visa Min Nåd, men i gengäld för Min godhet blir Jag hånad, förlöjligad och föraktad; alla Mina Gårdar församlades i Himlen och från Mina Gårdar hördes en röst; rösten av en stor församling:

"hur länge till kommer vår Herre och Mästare stå ut med hädelse? jorden i sin gudlöshet skryter över sina betänkligheter, över sina styggelser, och den är drucken i sin liderlighet likt en sköka;"

tiden är inne, Rättvisan kommer inte längre att uthärda att se på hur denna generation kväver Min Ande och säljer Mitt Blod; Min Rättvisa är provocerad och utmanad; Jag kommer att klä Himlen i svart och Jag kommer att uppenbara Mig Själv som domaren, och de som förolämpade Mitt Namn kommer att förtorka; Min uppenbarelse gjordes till åtlöje, åtlyddes aldrig; Jag kommer att straffa världen och dess onda gärningar; Jag kommer att förödmjuka de stolta, och när de kommer att ropa ut Mitt Namn kommer Jag inte att höra dem; Min Dag är närmare än ni tror; förödelse kommer att förvandla denna jord till samma ödemark som de har gjort Min Kyrka till!

Jag hade börjat som en tiggare, som bönföll dem om att de skulle återgälda kärlek, och i gengäld så blev jag förlöjligad, förtryckt och utblottad; Jag vädjade till denna generation, Jag vädjade vid Mina prästers fötter, men allt de gjorde var att spotta på Mig och fördriva Mig; Mina barmhärtighetsgärningar förlöjligades; Jag kom till dem för att rädda dem ur Min fiendes klor; Jag visade dem Mitt Ansikte, men de kände inte igen Mig, inte heller lärde de1 av Mina ord från Skriften; Jag kom för att bringa fred till deras svåra tider, men fred varken uppskattades eller accepterades; så nu, kommer en dom att bli utdömd åt alla levande skapelser på denna jord för att rena stanken av synd;

Mitt barn, Jag, din Make, säger dig: utstå för Min Skull alla dessa attacker; floder av nåd kommer att översvämma de torra marker dit Jag sänder dig; dotter, vattna Mina fruktträdgårdar, försköna Min trädgård, Jag, Jesus Kristus välsignar dig nu och för alltid; Jag Är ic


1 Jag hörde samtidigt ordet 'följa'

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message