DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

14 april 2011

Om Herren inte bygger upp sitt Hus, har då arbetarna slitit förgäves?

men Jag förlitar mig på Ditt Löfte och
må alla de svårigheter som vi fick lida
bringa Dig Ära...

Min Vassula, Min käraste, Mina Läppar förkunnar Sanningen, endast Sanningen; när Jag tilldelade dig detta arbete och manade på dig, då du bara var dig själv, har Jag inte fyllt din mun med helig smörjelse? har Jag inte fyllt världen med frukt? har Jag inte väckt de döda till liv?

Jag har sagt: "Jag ska återuppliva de döda kropparna och vålnadernas land kommer framföda ett nytt liv i Mig;" bortse från vreden och orättvisorna som deras släkte utsätter dig för; jorden vittrar redan sönder och alla jordens invånare betalar ett högt pris för sina brott; kvalen som östern står inför kommer att förtära deras stolthet och deras skuld; en våldsam tryckvåg lika våldsam som en orkan kommer att bränna dem; och de kommer att få lära sig att leva i rättfärdighet

det är Jag som manar fram vindarna och piskar haven, och gör så att deras vågor ryter; Vassula, låt Mig säga dig detta: du är Min glädje och Mitt offer, för Jag har visat upp dig för dem som höjer sina röster i 'doxologier' 1men aldrig menar dem; från palatsen där de lever, hördes ett skoningslöst fördömande, rättvisans ljus finns varken i deras ögon eller i deras hjärtan, men den dag kommer att infalla då de drabbas av en ånger utan motstycke sedan dagen då de föddes!

tror du, Mitt barn, att Jag inte var närvarande, när de i häftigt övermod och med glimtar av fruktansvärda gnistor i ögonen, slet ner Min fruktbärande vinranka? och gåvan som Jag Själv utformade och anvisade? förgäves! fördärvad och sjuk av förbittring, hur passande talade inte den Helige Ande när Han med Jesajas mun sade:

'gå till nationerna och säg: ni kommer att höra och höra igen men inte förstå, se och se igen, men inte uppfatta, för detta lands hjärta har förhärdats, deras öron har svårt att höra och de har tillslutit sina ögon, av rädsla för att de skulle se med sina ögon, höra med sina öron, förstå med sina hjärtan och bli omvända och helade av Mig...'

förstå äntligen, att denna räddning kommer från Mig som sändes till dem med anspråkslösa hjärtan, till de eländiga, till dem som ert samhälle föraktar, till de ödmjuka, för att straffa de mäktiga och de högmodiga;dina anklagare är Mina anklagare; dina angripare är Mina angripare;

Bryt då äntligen Din tystnad och kom till mitt försvar, vittna för mig och låt dem inte betrakta mig med skadeglädje!

Vassiliki, oroa dig inte för dig själv; din Heliga Moder är i dag mer än någonsin vid din sida; repa mod, för lycklig är den människa som slösar sitt liv på Mig! lycklig är du kära själ som smakat på Mitt Lidande och törnena, spikarna och framför allt lansen! dessa ondskefulla händer som vill utestänga dig, kommer att våndas när de upptäcker vem de förföljde, de kommer att darra på den Dagen! de utgjuter Mitt Blod likt floder;

förbli engagerad, Vassula och smycka Mitt Huvud med kärlekens och ärans prydnader, och de som hyser tvivel, lugna dem; Jag är Herren som kommer att tillrättavisa dina anklagare; vi, oss? ic

(senare)

Jag Är; allt stort som smått ligger under Min Makt och Mitt herravälde; så Mitt barn, räds aldrig för Jag är alltid vid din sida, älska Mig, Jag, Jesus, välsignar dig; Jag Är;


1Grekiskt ord som betyder 'lovprisningar'

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message