DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

5 Oktober 2008

Min Vassula, var inte orolig, din kunskap om Mitt Hjärta är ringa; låt din kärlek förökas i Mig; - Min utvalda dotter, smycka Min Kyrka; var uppfylld av evig frid och uppenbara Mig i alla Kyrkor; visa dem Mina Verks storslagenhet; berätta för dem hur villig jag är att förlåta dem; låt dem varje morgon be denna bön till Mig och ropa till Mig:

'Herre Jesus Kristus,
sänd Ditt Ljus över mig
för att befria mig från alla synder;
visa mig Din Väg,
stigen som jag måste gå
här är jag som ett barn
som behöver skydd i sin moders famn;
vägled mina steg till Sanningen;
Du är Sanningen;
skänk mig Dina Välsignelser så att jag blir återställd,
hela mig med Din Kärlek och Ömhet,
hör min suck, O Herre och
uppfyll min själ och led min själ
till Livets vatten;' Amen

- och Mitt svar kommer att vara:

'följ Mig för Jag är Vägen Sanningen och Livet; följ Mig!

men var försonad med Fadern och förbli i Mig; återspegla Min Härlighet i dag genom dina kärlekshandlingar när du påbörjar din dag, återgälda ondska med kärlek, försonas med dem som du fortfarande har något otalt med, slut fred, dela med dig av din frid, synda inte mer, be oupphörligt; acceptera och omsätt varje Ord som meddelats genom Skriften; var en vägvisare åt de blinda och ett ljus för dem, döm ingen; var en förebild för dem som saknar vägledning vad gäller Min Kunskap och Sanningen som är förkroppsligad i Min Lag, men utan någon hjärtats hårdhet; tveka inte att komma till Mig när som helst för att få Vägledning; Kärleken är alltid vid din sida; ic

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message