DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

9 maj 2011

Min Vassula, förena ditt hjärta med Mitt och lyssna på Mig: kommer du ihåg hur jag genomförde underverk i det förflutna? gräm dig alltså inte, Jag kommer att genomföra Mina underverk eftersom Jag är Författaren till detta fantastiska Verk; fortsätt ge det Jag har dikterat till de fattiga i anden så att himlen hör deras lovprisningar; håll inte tillbaka, Min dotter, le och fortsätt, din hand i Min Hand vila ditt huvud på Mitt Hjärta och lyssna till Mina Hjärtslag... vad hör du dotter? en klagosång?

ja, en klagosång, en snyftning...

Mitt Hjärta klagar som en flöjt, det snyftar över ert fördärvade samhälle och över att, om de inte ändrar sig och vänder tillbaka till Mig i ånger, så kommer lågorna att antända dem och förvandla dem till mänskliga facklor; aahh! från prinsar till tiggare, är de alla förutbestämda att dö liksom dagens himmel och jord är förutbestämda för elden; till och med en oskälig åsna skulle ha lyssnat, förstått och agerat snabbt när Jag hade gett upprepade varningar att om inte denna generation ångrar sig, ber från hjärtat och vänder sig till Mig, och anpassar sina liv i enlighet med Min Lag, Mina föreskrifter, Mina Bud och Kyrkans läror, förenar sig och lever i frid och kärlek med varandra, så kommer Min Fader att tukta dem; Hans eld kommer att tillta och sluka hela länder och utplåna dem fullständigt från kartan; Jag säger dig, himlen kommer att rullas ihop och upplösas och bli som ett hav av eld;

att förkasta Mina Varningar kommer inte att hjälpa till att lösa deras 1 interna problem; här förser Jag denna generation med andlig näring, och lägger fram Mina Ord så långt som till deras fötter för att råda dem och för att ge dem hopp, och trots detta vänder de sig likgiltigt bort;

när era förfäder utmanade Mig och provocerade Mig, vad gjorde Jag då?

inte en enda av dem nådde sin viloplats...

deras dövhet och deras olydnad har hindrat dem från att förstå Mina vägar och lyssna på Mig; Jag är deras Överstepräst och de borde ha vetat att den som lyder Mig kommer att leva för evigt; Jag är Källan till Frälsning, Början och Slutet; många har avfallit från Mina Vägar, från högt uppsatta män till arma stackare och de som är skrämmande; från mannen klädd i linne till mannen som är barfota och i trasor; deras handlingar står inför Mig; men inte alla har varit otrogna och fördunklat sin blick;

du ska säga till dem: vänd om, var och en av er, vänd om från era onda vanor; tjäna Gud och inte Mammon; tjäna Gud och inte människor; var och en som har, han skall få; men den som inte har, från honom skall tas också det han har (Luk 19:26); bekymmer ligger framför Min Kyrka 2 ; hjärtan kommer att krossas, och de kommer att kämpa med varandra, och kasta sig för Satans fötter; förvisningar kommer att ske i skuggan; en gåva erbjöds dem men varken värme eller respekt gavs i utbyte; - de lyssnar inte och har aldrig lyssnat på Min Röst, gråt över ditt släkte; se hur det tynar bort i förtvivlan;

kom, Jag älskar dig;

AlphaOmega


 

 

 

 

 

 

 

1 hierarkin
2 vi upplevde en del av det i mars 2013, när Påven Benedict XVI avgick som en följd av de stulna dokumenten

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message