DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

29 april 2011

Din prakt är ojämförlig, min Gud!

Jag Är, lyssna! utvald-bland-många-för-att-uppväcka-Min-Kyrka, se dig inte om, Min Ande är Den som skänker dig denna outsläckliga törst efter att vara med Mig; så gör inte motstånd mot Min Kärlek;

min själ håller sig intill Dig...

ja! och det med rätta; Jag är din borg; överlämna din Kärlek som du hyser till Mig och Jag kommer att skydda dig från varje frestelse, kom frukta inte...vila i Mig så kommer du att finna din tillflykt i Mitt Hjärta fortsätt på det sätt som Jag har lärt dig, men försumma heller aldrig ditt hushåll

ynklig och föraktad är jag av min egen kyrkas överhuvuden, som Du vet;

har du insett vidden av Min Kärlek som Jag hyser för dig, själ? Jag skulle ge upp Mitt Liv igen när som helst om det skulle behövas, om så bara för dig, kära själ! ivern för Mitt Hus förtär Mig, och Jag var redo och är fortfarande redo att sända ut den ringaste av min flock som ett offer; från begynnelsen har Min Fader och Jag utvalt dig, till att vistas i Vår Närvaro och undervisas med Vishetens ord i Våra Himmelska Gårdar Vi visste och Vi har berättat för dig, att den ondes rike kommer att förfölja dig för att få dig att tappa modet, för att rasera vår plan och skapa kaos omkring dig; han skulle komma att uppväcka förtryckare och oupphörligt förtala dig; men Jag hade också lovat dig att Jag skulle vara din Väktare, din Sköld och till och med när den onde med sitt anhang stod i begrepp att spotta sitt gift på dig, så skulle du inte vackla eller falla, inte heller skulle du försvagas, eftersom Min Styrka skulle upprätthålla dig; Jag, Herren har gett ett högtidligt löfte: att skydda dig, att fostra 1 dig, att forma 2 dig i att följa Mig, och att främja din utveckling; Jag har avslöjat Min Kyrkas tillstånd för dig och fått dig att förstå att den har förlorat sin glöd, att den behöver förstärkas!

för Mitt eget syfte har Jag därför kallat dig, inte för att du var särskilt lämpad för uppgiften men det var inte heller Mina lärjungar när Jag kallade dem; det här är det sätt på vilket Jag verkar; Jag överträffar storligen alla andra Makter och befinner mig över varje Överhöghet, auktoritet, eller Samfund, eller vilken annan beteckning som helst; Jag räcker till i Mig själv; nu har även du blivit kallad och till Min glädje trodde du...

Jag har sänt ut dig i hela världen för just detta ändamål: för att stärka Min Kyrka och för att ena den... så fortsätt med denna plan; Jag har tagit bort din blyghets ande och ersatt den med Själsstyrkans Ande, med mod och iver för Mitt Hus;

Vassula, Jag säger dig högtidligt, var och en som behandlar dig illa, behandlar Mig illa; var och en som fördriver dig från Mitt Hus för att vittna, fördriver Mitt Ord som getts åt dig; du är i Min tjänst och var och en som hänsynslöst skämmer ut dig kommer att dela samma lidanden som de vilka hindrade Mina Ord som var menade att spridas till de trogna Jag kommer inte med svärd, utan med ömhet, för att förena, med fredsvillkor, och ger dem Mitt Hjärta; du har blivit en öppen bok inspirerad av Min Helige Ande; nu, när dina anklagare vittnar falskt emot dig, är det för att de inte har känt Mig, inte heller har de betraktat Mig;

Jag hade erbjudit dem Mitt Hjärta, men de vänder sig bort i sitt sökande efter det hur mycket länge skall Jag uthärda att se Mina herdar fatta förhastade beslut gällande Mitt Arbete? Detta är sjukdomen som håller dem tillbaka, detta är avfallet;

Herre, att säga till dem att jag samtalar med Gud är som att säga till dem att jag använt vingar för att flyga till månen!

mildra Min Faders vrede och be för dem; var som psalmisten och be Honom att Han må förlänga tiden innan himmelen öppnar sina portar för att regna ned eld! Att förlänga tiden så att vindarna och vattnen inte virvlar av vrede och flödar över, i ett utbrott av Min Faders vrede, och dränker hela länder; skördar och fält kommer att förstöras, präster kommer att falla från höga poster, gravplatser kommer att öka och gravar kommer att öppnas, flugorna kommer att förökas med utbrott av svåra farsoter och en stor sorg kommer att hemsöka denna generation; Kyrkans dignitärer kommer att slå sig för sina bröst när de inser att det visade sig att Jag hade rätt; jorden kommer att rämna och uppsluka dem levande; Min Fader som vredgas över allt Han ser, när Hans Sons Blod och Offer har glömts bort, och blivit trampat på; tro Mig, denna generations högmod har överträffat högmodet hos de som byggde Babels torn; hur mycket mer, hur mycket längre kommer hånare att ohämmat roa sig åt att håna Mitt Offer? sådana män kommer att vara maktlösa när Min Dag kommer, flammande av eld;

och vad gäller dig, förbli nära Mig, förbli i Mig och lys kraftfullt som en lampa i mörkret! Mi fovassé kanenan! Imé mazi sou! 3 äg Min Frid; kom, tillbed Mig och var en balsam för Mig Jag, Jesus, älskar dig kära själ; ic


1 att adoptera mig
2 att utbilda och lära mig
3 grekiska: var inte rädd för någon! Jag är med dig!

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message