DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

27 april 2011

Min frid ger Jag dig;

minns Mina Ord: om någon tjänar Mig, kommer Min himmelske Fader att ära honom;

Jag visste att du alltid skulle höra Mig när Jag kallade dig och att du skulle förhärliga Mig genom Min nådegåva som skänkts dig, så som du även skulle förhärliga Min Fader; i dag förföljer de 1 åter igen Vägen, till och med när Jag i deras närvaro efterlämnade Min väldoft; de sliter i Min Kropp likt vargar; underverk som skett i Mitt Namn räknas inte längre för dem; de ignorerar dem; till dig Vassula säger Jag: tappa inte modet, för gåvan som gavs åt dig har fyllt och fyller fortfarande sitt syfte och sin avsedda verkan: förbli trogen och påminn alltid världen om att alla har rätten och möjligheten, om de vill, att vara nära Mitt Hjärta och glädjas åt Min vänskap, genom att vara förtroliga med Mig;

du som har förunnats att lära känna värdet av min förtrolighet, efter att ha dragit dig in till Mitt Hjärtas innersta 2 smakade du Min sötma och den berusande och outsägliga kärlek som Jag hyser för varje själ, du såg i en vision 3 som Jag hade gett dig hur Min Helige Ande har utvalt dig bland många till att bli Mitt Eko och Min Kyrkas byggmästare;

allt detta skedde medan 4 Jag var nära dig; hur skulle du annars, Vassula, ha förmått bära Mitt Kors? Jag skänkte dig innerlig förtröstan, utan den hade tyngden och vikten av Min Enhets Kors krossat dig och avskräckt dig från att fortsätta! förstår du, Min duva? flödet av oupphörlig gudomlig nåd över dig skedde i syfte att ge dig kraft att fortsätta trots allt motstånd;

Mitt Hjärta gladdes när Jag hörde dig säga: "Gud har kontroll över allt, så förtvivla inte!" ja! Jag är verkligen i kontroll över varje situation; en del själar tänker kanske inte så när händelser går dem emot när de oklokt nog förlitar sig på sin egen kraft och på sina framgångar; deras frukt kommer dock förr eller senare att ge mindre skörd och alla övernaturliga ljus kommer att börja blekna bort; även måttet på deras kärlek till Mig kommer att avta i styrka och i verkan; onda böjelser börjar växa i dem och krafterna som de hade fått av Mig börjar sina betänkligt och absorberas inte som tidigare; köttet börjar besegra dem och deras ande som påverkats av världen, kommer ständigt att dra dem tillbaka till deras gamla begär;

men om en själ förblir i Mig och inte försummar sitt andliga och sakramentala liv och allt som Anden undervisat henne om, och tillåter att hon ägs av Min Ande, så kommer denna själ, under tider av förföljelse och i svåra situationer, att förlita sig på Mig och med förtröstan säga: "om Herren är för oss, vem kan då vara emot oss?" säg aldrig: "vår Herre har övergett oss..." eller "Herren har glömt mig..."

dotter, ge Mig din tid så kommer Jag att jubla, beröva Mig inte ditt sällskap, frid vare med dig, vi, oss? Jag älskar dig! ic


1hierarkin och misstrogna lekmän inom kyrkan
2jag hörde samtidigt ordet 'kammare'
3vision som gavs 29 januari 1989
4perioden av tystnad

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message