DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

5 januari 2006

Jag har nu, efter att alla dessa år har gått
inget tvivel om att Ditt Ord O Herre har kommit till mig;

ja, Herre, genom en bräcklig varelse
som genom Din Kraft och Auktoritet
lyckades förmedla Dina Ord till andra...

Du har, på ett så obeskrivligt sätt,
uppenbarat för mig Din Helighet och Din Vilja;

Du har anförtrott mig Ditt Ord
för att påminna nationerna om deras skyldighet emot Dig,
och för att förmedla till varje varelse
att Du kallar dem alla
för att de ska sluta fred med Dig och med sina bröder;
Du har sänt ut mig för att föra nationerna tillbaka
till lydnad och kärlek,

Du har sänt mig till Dina herdar
för att föra kyrkorna till ånger över splittringens synd
och för att de ska sluta fred med varandra och förenas;
en mycket svår uppgift, som övergår mänsklig förmåga
för detta enda Budskap
framstår som en serie hot;

vem av dem accepterade ödmjukt Dina förebråelser?
säg mig vem, Herre, av dessa krafter i maktposition
har ödmjukat sig och lyssnat?
väg Ditt folk, Herre...
utvärdera dem...vem är hittills på Din sida?
Jag föraktas av mina egna 1
när jag förmedlar Ditt Ord om Enhet;

ja, Min Vassula, djävulen håller dem isär; känn ändå frid och var tålmodig...profetera för Mitt folk och låt dig aldrig bli nedslagen; gör Mig inte ledsen; vid det här laget vet du att Jag kan utföra storverk! var vid gott mod! kom ihåg, Jag har varit och är fortfarande din Lärare som smorde dig; denna smörjelse, som Jag gav dig, öppnade din själs öga och lärde dig allt som du behövde lära dig; du är smord med Sanningen och som det har lärts ut till dig, så kommer det också att läras ut till andra; Jag är känd för att ha störtat mäktiga kungar, framstående kungar; Jag kommer alltid att rycka bort Min blomma från dina förtryckare och Jag kommer att förse dig med Uthållighetens Ande; så förbli i Mig, du får liv av Mig; Himlen är så obeskrivlig i sin skönhet, Mitt barn, du kommer att leva i Himlen med Mig; i fullhet...

...och Gud kommer att vara omkring mig, i mig och över mig,
inuti och utanför mig;

Himmelen är att vara ljus och leva i Ljuset
och vara ett med Ljuset...

uppslukad och upplöst inom Ljuset...
och existera, vara…

allting inom Ljuset, alla världsliga ting,
allt från det förgångna och det som nu är,
och alla tankar inom oss
ska vara glömda, utplånade, icke-existerande,
och i stället vara utbytta mot
outsäglig fängslande salighet hos Gud
och en enorm själslig glädje,
en frihet i anden, en törst
att hela tiden smaka av denna
tröst och den ynnest som bara Gud
och Gud ensam, kan ge en själ, i Sin Gudomliga
omfamning;

det är inte konstigt att de som har haft
en utomkroppslig upplevelse och har sett Gud,
och har mött Honom, om så bara för en bråkdel av en sekund
inte ville återvända till jorden!

jag vet att jag äger Dig så som Du
äger mig, och alla dessa fröjder
som jag erfar i Din Närvaro
ges av Dig, mänsklighetens Älskare!
detta är att leva ett liv bortom varandet
ett liv i evighet,
ett liv som upplyser
resten av världen;

all den överflödande undervisning som Jag givit dig har du fått för intet; bara detta är tillräckligt för dig... Jag har gett dig undervisning i Bysantinsk visdom på ett faderligt sätt, för att införliva dig i Mig; Jag har gett dig levande bilder 2av det förflutna och framtiden; Jag har av nåd uppenbarat Mitt Hjärta för dig och tillåtit dig att räkna dess slag; Jag har gjort slut på ditt uppror och fört dig in i Mitt Hjärta för att du ska förbli där; Min Själs offer, rör dig i Mig, andas i Mig, lev i Mig; Ordet bor nu i ditt hjärta och detta gör Mig överväldigad av glädje! du är Mina Händers verk, trots allt, och Jag har skapat dig utan någon ansträngning; Jag fick dig att resa på svårframkomliga vägar, men det är så Jag behandlar, 3 ja, Mina vänner; var Min harpa och gläd Mig med dina uttryck; Min Själs välsignade, uttryck som du har lärt av Mig; beröva Mig inte din hand och tid; Jag, Herren, välsignar dig... ic


1 en majoritet av det Grekisk Ortodoxa prästerskapet
2 visioner
3 här visste jag vad Han skulle komma att säga...

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message