DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

3 januari 2006

frid vare med dig; se på Mig; Min vän och min följeslagare, se på din Konung och gå med jämna steg… ära Mitt Heliga Namn eftersom Jag har tillåtit dig att närvara i Mitt Heliga Hjärta och i Mina Gårdar; Jag har smort ditt huvud med olja för att förkunna Mitt Ord och Min Ära för eviga tider;

att bevattna ödsliga obygder och att få träd att blomma där allt är dött är i sanning Min glädje, Jag gläds åt att ge liv! Jag Är ojämförlig i kraft och i nåd; meditera, dotter, över Mina under; du har rest över hela världen med Mig som har försett dig med tal; det är riktigt att säga att vi har rest tillsammans på varje möte; inte trodde du väl för ett ögonblick att Herden skulle överge Sitt lamm? du har getts fullmakt av Mig att tala i Mitt Namn, att upprepa Mina Ord och göra Min Vilja känd ibland Mitt folk, att trösta och uppmuntra dem, att låta Min Ande fjättra onda andar; du behöver bara öppna din mun för att Jag ska fylla den...

det är känt att de rättfärdigas tal är en livgivande källa; den rättfärdiges läppar ger näring åt många; upproret i dessa tider består i att inte erkänna Mig som en levande Gud; dessa mörkrets andemakter har sina dolda flöden på samma mark som du lever på; Jag ser ned på detta och är fortfarande upprörd, för dessa är, trots allt, Mina söner och döttrar!1 förblindade av synder, är de aldrig medvetna om sina tillkortakommanden; dessa onda krafter skapar uppror, och förnekelse av Min existens förekommer i deras dagliga samspråk; men Jag säger dig: från Öster kommer Min Ära att stråla, frammanad av Min Helige Andes andedräkt; Östern kommer att resa sig upp; vänta så kommer du att få se, Mitt barn;

att förmå Mina fjärran söner och döttrar att skyndsamt återvända till Mig kommer att vara Min Kyrkas mindre gåva, ty den större kommer att vara stunden då Min Kyrka kommer att sluta fred och enas; för nu är Min Kyrka i upplösning och kastas runt av den onde; där finns misstro bland herdarna när det kommer till tal om enhet; många av dem talar inte sanning; i början uppenbarade Jag för dig hur de lemlästade Min Kropp;

Himmelen sörjer och många av Mina herdar inser inte hur Mina Ögon flödar över av blodstårar; tecken! hur tolkar de dem? vem ibland dem försökte förstå deras innebörd?

Jag har placerat dig i denna er tids strid mot synden, så upp med hakan, dotter, Jag jämnar vägen för dig medan du i dina händer bär på Mina Budskap som ger liv; och om motståndet mot dig skulle förvärras, uthärda detta kors för Min skull; Jag är här för att vägleda dina steg, ser du? Jag kommer hela tiden att hålla Mina Portar öppna för de som vill återvända till Mig; ropa ut Budskapet om omvändelse och fortsätt att minnas sanningarna som Jag har givit dig; led Mitt folk till att leva ett Sant Liv i Mig; var förtröstansfull för Jag är vid din sida ic

kom!2 tillbed vår Herre; Jag är Daniel din skyddsängel och väktaren av Rättvisans port; Herren kommer att ge dig kraft att besegra dina förföljare; den Mäktige och Ärorike kommer att leda dig med Kärlekens band till att triumfera över dem och alla de som förtrycker alla Hans Verk; Emmanuel kommer att hålla dig i Sin Flammande Omfamning för evigt medan du kommer att fortsätta att få näring från Honom; och Jag kommer att fortsätta glädjas över att se dig för evigt i förbund med den Allra Högste och medan Jag ser på dig fylls Mina ögon av glädjetårar, gläd dig! för du har ingen aning om vad det var som Herren, Gud, erbjöd dig på den välsignade dagen då Han, darrande av rörelse, närmade Sig dig utan att släppa dig med Sin Blick, och Hans Händer droppade av helig olja i syfte att smörja dig; och medan jag betraktade denna överväldigande syn av Frälsaren som närmade Sig sin utvalda, med ett ansiktsuttryck överflödande av behag, så darrade även Jag av rörelse vid denna oerhörda syn; sedan lutade sig Konungen ned mot dig med så stor ömhet och helgade dig, återupplivade dig; - Han fick dig att slå ut i blom;-

Åh Gud, så nåderik och full av medkänsla! Jag prisar Dig, Min Herre! varje handling som Du gör är överflödande av Ära och Kunglighet och Din Rättfärdighet kan aldrig förändras! lyckliga alla de som söker skydd hos Dig! för Du gör under för dem som Du älskar...

Vassiliki, Jag är din väktare också; även om de gudlösa ansätter dig så ska Jag alltid trösta dig och välsigna dig...en andesmord varelses böner från hjärtat är mycket kraftfulla; så be med tillit; Jag, Daniel, skänker dig vår Herres Frid; känn dig älskad av Honom! Daniel -


1 mörkrets krafter som ständigt är oss i hälarna, för att fresta oss och förstöra oss: 'trots allt' betyder här: bakom allt, jagande efter alla etc...
2 Min Ängel Daniel talade

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message