DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

23 september 2005

Din kärlek till mänskligheten är fullständig dårskap, Din outgrundliga välvilja mot oss som är nedsmorda med synd, är oförklarlig; hur kan någon göra anspråk på att fullt ut kunna förstå din godhet? Det är som om de skulle vilja röra vid dimman med sin hand, eller ljuset som inte är möjligt att beröra...

I begynnelsen när Du blottade min själ för mig, mitt verkliga jag, som liknade en spetälsk som gömmer sig i ett snår, så förebrådde Du mig inte, i stället bönföll Du mig om min vänskap; Du försökte rättfärdiga min förfärliga gestalt genom att säga:

"beror det på att det inte fanns någon i din närhet som undervisade dig?" 1

min uselhet frambringade Din Barmhärtighet över mig; min utarmade och nakna själ uppväckte Din sympati och Din förlåtelse, min längtan efter att bli räddad sönderslet Dig, Helige, och Du sade:

"Jag förmår inte uthärda att se Min blomma i detta tillstånd!"

Dina barmhärtiga ord föll på min nakna själ som morgonens dagg;

"Jag kommer att föra dig fram till ånger och till ett odödligt liv i Mig om du så önskar..."

dessa var de ord som Du viskade i mitt öra och på så sätt började allt...

och du har överlåtit din egen vilja till Mig och detta räddade dig... om en människa håller fast vid världen och inte vid Mig, kommer hon aldrig någonsin att kunna finna Mig... avsäg dig din vilja och världens begär, och kom för att äga Mig, genom att äga Mig skall vi sluta ett fredsförbund som skall bestå för evigt; Jag uppenbarade Mig för dig, Min Vassula, och läkte dig;

Jag lät dig gå på safirer och ledde dig in i Mitt Rike; Jag kallar alla till Mig, innan Min vedergällning faller över denna världen; dessa dagar närmar sig, eftersom Jag inte längre kan tolerera2 detta avfall; när jorden kommer att skaka vet då att detta bara är början av vad som kommer att drabba detta onda släkte; Jag har stigit ned på denna vidsträckta gravplats, gått omkring bland gravarna för att uppväcka er; Jag befallde gravarna att öppna sig och det gjorde de; - att uppväcka Mina söner och döttrar och förnya dem var Min Kärleks gåva; upptänd av önskan att uppväcka dem och driven av detta begär kastades Jag ner ibland gravarna och innan man visste ordet av lyfte Jag ut de döda ur deras gravar och omfamnade dem: "detta är Min gåva till er som skall förbli beständig; de som vill förbli gudfruktiga kommer att få Min välsignelse som belöning; gå nu och ropa ut Min Kärlek när dagen gryr..."

dotter, Jag har aldrig påtvingat någon Min Lag eller Min Närvaro; Jag har kommit som en påminnelse för att skapa ordning i denna oordning; och ändå, trots alla Mina synliga under och tecken, trots Mina upprepade rop, trots de tydliga nådegåvor och skänker som fördelats av Min Helige Ande till hela mänskligheten, trots alla Mina Oden till er generation, trots Mitt Nåderika närmande, blev svaret Jag mottog likgiltighet, förföljelse och misstro, av somliga möttes Jag av hån, de spottar på Mina välsignelser, de göds av förbannelser, de som avsiktligt tar avstånd från Mina Rop om ånger; Jag återuppväckte många framför deras ögon, men detta mottas med förakt eller ignoreras: de läser Skrifterna med ögon som inte ser;

dotter, Jag hade varnat dem i förväg för de katastrofer som skulle komma över denna jorden som en följd av deras synder; förutsägelser om katastrofer och förstörelse som besannades, och trots detta tvekar de i misstro om att allt detta orsakats av dem själva och inte av naturen... när Jag sade att jorden skulle skaka och jordens axel skulle rubbas 3och att öarna skulle flyttas från sina positioner, så trodde ingen på Mig; ingen lyssnade; de vägrade att ta några råd från Mig; de föraktade alla Mina varningar; när Jag i dag kommer för att säga till dig att genom ondskan och avfallet hos denna generation är kosmos i fara, så kommer de fortfarande inte att tro; när de ser jorden som Jag skapade, sargad och sönderriven i bitar så kommer rädsla att gripa dessa envisa själar; Floden 4kommer inte att ha varit någonting i jämförelse med den förödelse som Min Eld kommer att bringa denna världen; från jordens innandöme kommer Eld att spottas ut och från sprickorna, fyllda med flytande Eld, kommer floder att flyta, floder av Eld kommer att välla fram och spridas in i varje stad medan de antänder jorden; förbannelserna som ni gav till Mina sändebud kommer alla att falla tillbaka på era huvuden; Jag ger Min Välsignelse till dig, Min Vassula, välsignelsen som han 5 vägrade ge dig; ic


1Jesus grep plötsligt min hand för att Själv skriva denna del.
2Samtidigt hörde jag orden 'stå ut med'
3Den första tsunamin i Indonesien
4Under Noas tid
5Patriark Bartholomew i Konstantinopel, när jag reste till honom för att ge honom mitt tal om Enhet från Farfa, Italien, som jag hade gett till Msgr Fortino, Kardinal Kasper och Kardinal Cassidy som visade intresse.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message