DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

30 Oktober 2003

Inför SLIG:s möte i Rom

Min frid ger Jag till er alla; Min själs välsignade, arbeta i harmoni i Mitt Namn; Jag är på er sida och med er; vem som än motarbetar er i er strävan, han kommer att motarbeta Min vilja; tveka inte längre utan öppna era ögon och fröjda er! eftersom ni har blivit vägledda till att leva ett sant liv i Mig, måste ni söka 1 Mina Intressen; var beroende av Mig, så skall Jag sprida ut Mitt Ljus vida omkring er; var värdiga Mig, er Herre, upphör aldrig att göra det goda; förlita er på Mig och ni skall leva; var ett;

Senare

Jag, Herren Jesus, som uppväckte er, säger er:

- må varje ansträngning ni gjort bära frukt och må de aktiviteter ni utfört i Mitt Namn leda till en riklig skörd;

- må era förtryckare som i sin inbilskhet sätter sig över Mina avsikter och skoningslöst anklagar er i sin avsaknad av gott omdöme, må deras synder falla över deras egna huvuden; lev i frid;

Jag är med dig, Vassula-av-Mitt-Heliga-Hjärta...ic


1 Jag hörde samtidigt ordet "efter"

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message