DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag är Hoppets Port

22 maj 2012

Jag ger dig Min Frid, Mitt barn; Jag har kallat på dig och format dig till att uttala Mitt Ord med kraft och påminna denna generation om att utan Mig är de måltavlor för Satan; han är känd för att vara respektlös och vilseledande, trots det följer många honom blint!

Vassula, Jag är alltigenom Hjärta! Förmedla Mina Ord till hela denna generation och bekymra dig inte om dem som i sin klentrogenhet inte vill lyssna utan vänder ryggen till dig… var ivrig och förbli i Min Frid;

Mitt Hjärtas barn, fröjdas alltid över Min Närvaro, hedra och ära Mig;

"1Jag är Hoppets Port där det råder förtvivlan; Glädje där det råder sorg, Tröst där det finns lidande; Jag är Livets Väg där döden råder. Jag kommer att tala till deras hjärtan, leda dem ut ur deras öken och med stor ömhet ledsaga Mina får; Jag skall inte vara hård mot dem utan lyssna till de ödmjuka när de ber om förlåtelse

det är så många som har glömt Min undervisning, och glömt Mig, trots det har inte Jag glömt dem, åh, även om väldigt många har syndat mot Mig… kom till Mig och lär att Jag är den Gode Herden; Jag är ert kraftfulla beskydd, ert starka stöd som förnyar er ande och klarnar era ögon; Jag ger läkedom, liv och välsignelser; Jag är Allt;

kom till Mig och tala ur hjärtat så ska Jag lyssna; gör ditt liv till en oavbruten bön och gläd Mig; be, be, be och rätta till din livsstil; rentvå dig själv genom ånger och slösa inte bort dina dagar med jordiska ting som nöts bort, vänd dig istället till Mina Rikedomar som ger liv; gör allt du kan för att leva heligt och i frid med alla; var lika fullkomlig som din Fader i Himlen är fullkomlig och dina synder kommer inte längre att dominera ditt liv; lev av nåd ett Sant Liv i Mig, din Gud, och Jag skall släcka din törst; Jag Jesus Kristus välsignar var och en av er; ic

bevara Mig säkert i ditt hjärta och smycka Mitt Hus; återuppväck det och ena det; tillåt Mig att leda dig på denna väg till Min Ära; Jag Är är alltid med dig, dotter; ic


1budskap till Cypern

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message