DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Brådskande bön given på 24-årsdagen av Sant Liv i Gud

28 november 2009

Jag ombads av vår Herre att ge detta budskap jag tog emot idag (24-årsdagen av SLIG) till alla så att det blir översatt. Detta är inte hela budskapet, det är mycket längre, men jag blev ombedd att ge bara denna bön för översättning och spridning.

Tala till Mig, Vassula, på detta sätt:
 

Kärleksrike Fader,
låt inte Din vrede slå ner på detta släkte,
så att de allesammans förgås;
Låt inte Din hjord drabbas av ångest och nöd,
ty vattnen kommer att torka ut och naturen vissna;
allt kommer att gå under för Din vrede
utan att lämna något spår efter sig;

Din Andedräkts hetta kommer att antända jorden
och förvandla den till ödemark!
En stjärna kommer att synas vid horisonten;
Natten skall läggas öde och aska falla som snö om vintern,
så att Ditt folk täcks som vålnader;

Förbarma Dig över oss, Gud, och döm oss inte hårt;
Kom ihåg de hjärtan som gläder sig i Dig och Du i dem!
Kom ihåg Dina trogna
och låt inte Din Hand falla över oss med kraft,
Men lyft upp oss i Din Barmhärtighet,
och lägg Dina stadgar i varje hjärta.

Amen

 

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message