DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Ett budskap för 2009 års Pilgrimsresa till Grekland

27 augusti 2009

För de människor som deltog i SLIG:s sjunde Ekumeniska Pilgrimsresa "I den Helige Paulus fotspår - Bibelns Grekland", läste Vassula ett budskap som hon hade mottagit från Herren några få dagar tidigare (27 augusti 2009). Här följer budskapet:

"Jag är inte bara Upphovsmannen till detta stora verk, men i dag leder Jag er även till att smycka Min Kyrka. Under dessa dagar vill Jag uppfylla ert sinne, ert hjärta och hela er varelse med allt som Jag Är, så att ni gör framsteg i Min Gudomliga Kärlek. När det gäller de svårigheter som ni fått lida under Mitt Namn och allt som ni får utstå för Min Skull, kommer Min Fader att bortse från alla era försummelser och Jag kommer att kompensera för era brister. Må ni välsignas för ert kärleksfulla handlande, förbli förenade så att ni blir en fullkomlig avbild av enheten. (Och här log Jesus när Han sade följande) Och ... som ni vet, Min kraft verkar allra bäst i svaghet. Gläd er och jubla och lägg till ett leende ansikte till allt som Jag har gett er! Lys upp detta mörker och fortsätt att hämta er glöd från Mitt Heliga Hjärta. Var förälskade i Mitt Kors så att er låga inte tynar bort. Var en fullkomlig avbild av Min Fader. Min Barmhärtighet är stor och vilar över er alla. Var ett under Mitt Namn."

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message