DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Budskap från Vår Moder

January 7, 2008

I natt kl 3.10 väcktes jag av Jungfru Maria som höll mig vaken till kl 4.00, och gav ett budskap till oss alla. Vår Moder lät mig förstå att vid denna tid utsätts Kristus för värre angrepp än någonsin. Vår Välsignade Moder talade till mig från kl 3.30 till 4.00. Jag blev inte ombedd att stiga upp och skriva ner budskapet genast, och jag var orolig över att jag kunde glömma vad Hon sade till mig, men Hon lovade att påminna mig då jag skulle skriva ner det och sända det till er för att sprida det.
Här är budskapet:

Första delen rörde mig personligen och resten var för alla. Första delen av Hennes budskap till mig var ord av uppmuntran och tröst. Vår Moder sade att Hon alltid är vid min sida, särskilt i dessa svåra tider, då Satan piskar ut sin ilska över mig och hela världen. Att Gud är mig så nära som aldrig någonsin och älskar mig, och att himmelen inte är blind för svårigheterna och den smärtsamma eld som jag går igenom, men att Gud behöver dessa offer och försakelser; att Gud är trofast mot Sitt Ord och att Hon skulle vara glad över att höra mig be rosenkransen mer konsekvent... sedan sa Hon, "var samlad i dina böner..."

Den andra delen av budskapet är följande:

Att vi befinner oss mycket nära de händelser som har förutsagts och som mänskligheten står inför, de står för dörren; händelser som beror på världens ondska, själviskhet och brist på kärlek, händelser som är resultatet av världens förkastande av Guds Ord, dess illvilja, hyckleri och gudlöshet. Jorden är i fara och kommer att genomlida eld. Guds vrede kan inte hållas tillbaka längre och kommer att falla över dem eftersom människan vägrar att bryta med synden. Att Guds Barmhärtighet under alla dessa år ville dra så många som möjligt till Honom, Hans Arm sträcktes ut för att rädda dem, men endast ett fåtal förstod och lyssnade. Att Hans tid av Nåd inte kommer att vara så mycket längre och den tid kommer då alla kommer att bli prövade och jorden spyr ut floder av eld från sitt inre och världens människor ska förstå sin oduglighet och sin hjälplöshet när de inte har haft Gud i sina hjärtan. Gud har en fast hållning och står vid Sitt Ord. Tiden har kommit då Guds husfolk kommer att prövas och de som förkastade Hans Barmhärtighet får smaka Guds Eld. (Här frågade jag om Kyrkans folk som förföljer oss och är blinda för Hans Barmhärtighets Verk). Jungfru Maria sa att även dessa kommer att gå igenom vad de förtjänar.

Vår Moder fortsatte att tala om uppoffringar. Hon bad mig påminna alla om att Gud, vår Skapare, ber oss att överlämna oss mer till Honom och att omvändelse inte är tillräcklig utan offer och uthållig bön; att den som säger sig ha blivit omvänd och funnit Gud genom “Sant Liv i Gud” borde ge ut sig själv i större offervillighet. Det finns olika sätt att visa Gud sin kärlek och generositet; ingen kan säga “vi hör till Sant Liv i Gud” utan att ge uppoffrande kärlek; men de som älskar Gud i sanning är välsignade och behöver inte vara rädda i dessa dagar. Vår Välsignade Moder sade att de som håller ut i svårigheterna är välsignade; att Hon är glad över alla de präster som delar och främjar Guds Verk (som Sant Liv i Gud, och som är öppna för Anden) och de ska förbli tillitsfulla, för de fick ta emot särskild nåd från Guds Ande, och genom Anden växte de sig starkare i Herren och i Hans frälsningsplan. Att Kristus lovar dem Sin frid.

Om någon tjänar och utger sig själv som en offergåva, kommer domen genom eld inte att drabba så hårt, för i sin ande kommer de att åtnjuta rösten av den Gud som gav dem livet.
Många har fallit ifrån men många kommer att uppväckas. Många har försummat att bevara Guds Ord i sitt hjärta och har överträtt Ordet som gavs dem, inte bara i budskapen Sant Liv i Gud, utan även i Ordet som gavs dem genom den Heliga Skrift.
Sedan sade Vår Moder: "
Vassula, den som dömer dig, kommer att få en sträng dom av Gud. Fortsätt att se framåt och ta emot Guds Ord i ditt öra och var glad, mitt barn, din Mor kommer aldrig att överge dig". (Sedan påminde mig vår Välsignade Moder om den vision som jag hade när jag var mycket liten: jag såg mitt andliga bröllop med Kristus och hur Hon tog emot mig full av glädje, hur Hon leende ordnade min brudklänning och mitt hår för att jag skulle vara i fulländat skick för att ta emot hennes Son, Jesus Kristus.) "Tala frimodigt och frukta inte för dem som är emot dig. Herren och Jag välsignar dig, och vi ger dig frid och kärlek."

Detta är allt. Jag ber er att meditera och läsa det noga.

I Kristus,

Se också  Fr. John Abbertons kommentar till detta budskap (engelska)

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 



Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message