DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag har uppmanat till botgöring, till gottgörelser, till böner

10 januari 2003

Den Helige Andes Nåd skänks åt oss varje dag
ja, vi har en lång resa framför oss
för att nå målet och bli återförenade med änglarna;

men mättas vi inte dagligen med Gudomlig Kärlek?
kan någon säga att vi inte har kallats
att bli gudar genom delaktighet?

kan någon förneka att han hört vår Brudgum inbjuda oss
att stiga in i Sitt Hjärtas bröllopskammare? 

Har du inte blivit inbjuden till detta bröllop
och mättats av denna mystiska bägare?

kan du verkligen säga till Gud
att du inte har fått del av outsägliga välsignelser,
välsignelser som övergår all härlighet?

kan du säga till Brudgummen:
”jag har inte blivit inbjuden till denna mystiska förening med Dig?”

Han har fört tillbaka de landsflyktiga, så varför skulle Han glömma dig?
kom och ta emot Honom, så att du kan säga:
”Se, jag är Guds tjänare…”

Jag vill sjunga för dig, Paraskevi, och säga dig att din oskuld behagar Mig ...

vad gäller din tid i tjänst, är den inte över än; det finns mycket kvar att sona för, och mycket att arbeta på; tillräckligt med arbete att förbinda såren på Min Mystiska Kropp; det finns fortfarande många områden framför dig som du skall täcka, och tända med Min Eld, för att så fredens, kärlekens och försoningens frön; det finns ännu mycket kvar som behöver ses till ... så tröttna inte, fäst din blick på Mig och stråla när Jag är närvarande!

var vid gott mod, ty ecclesia skall uppväckas; detta är Mitt högtidliga löfte; moln kanske täcker henne nu, men Min kraftfulla Hand vilar på Henne och välsignar Henne ständigt; hela avsikten med dessa Oden är att återuppliva Min Kyrka och dra Mitt folk in i Henne; Jag är Han som ofta sagt: ”må Hon vara bebodd av Min Ande;” Jag lovar dig, Paraskevi, att också desom lever i landsflykt i fjärran länder skall Jag leda för att fylla Min Kyrka; också dem som inte har någon identitet, och befinner sig i någon gömd hörna, Jag skall finna dem och föra dem alla in dit där den Helige Ande bor, ty också de är Mina barn; ingen skall lämnas kvar; dessa underverk väger mer än guld och silver, ty de är tecknen på Min närvaro ibland er;

Men se på världen av idag.

i din mun har Jag lagt Oden som kommer från den högsta himlen och Jag har sjungit Min Hymn för er alla; Jag bevisar för er alla att Jag är er Frälsare; Jag har uppmanat till botgöring, till gottgörelser, till böner; har Jag inte undervisat er alla om att ni skall leva ett dygdigt liv? har Jag inte visat er alla Min Barmhärtighet och Min gränslösa Godhet under alla dessa år? det står skrivet:

”kom och skåda Herrens verk, gärningar som väcker häpnad på jorden; Han stillar strider intill jordens ända ...” 1förstår ni? Jag behöver inte era gärningar, bröder, Jag behöver er kärlek, och ni, Mina systrar likaså, Jag behöver er kärlek som gottgörelse; Jag har kommit till er med ett fredsbudskap och Jag har visat Min Godhet, också för dem som inte förtjänade det, men världen är döv; jorden, Vassula, denna jord som världen har odlat skall snart ge sin skamlösa skörd ... ic;


 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message