DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Stunden har kommit då krisen tornar upp sig över jorden

20 augusti 2001

Vassula, du skall veta att Jag, Jahve, älskar dig; tvivla aldrig på Min Närvaro; Jag Är är hos dig och gläds över dig;

framsteg kommer du att göra genom Mig, låt ingen i denna öken som Jag har placerat dig i, få dig att tro att Jag inte är med dig dagligen; tillbe Mig och förhärliga Mitt Namn; välsignad är den som smeker Min outsägliga skönhet och som törstar efter Mig, han skall bli Min fullkomliga trädgård; och Jag skall bo i honom;

dotter, stå emot den ondes attacker genom att ignorera hans attacker mot dig; Mitt Namn är inpräglat överallt på dig och bara detta gör honom rasande; ja, han använder människor och han är nöjd när det är präster som förtalar dig; men ondskan kommer att föra med sig död för de gudlösa;

medan ondskan stryker omkring som en rasande hund, borde du, Min Vassula, göra motsatsen: öva godhet, söka fred, sträva efter kärlek, plantera rättfärdighet och dygd där last finns; var Min aromatiska väldoft; glöm inte varifrån du härstammar; när du följer Mina Instruktioner kommer du att bevisa att du har utvalts av Mig för att vara Min himmel beströdd med stjärnbilder av alla slag; du har utvalts för att dra andra himlar till Mig i vilka Jag kan upprätta Mitt Rike;

o Vassula! stunden har kommit då krisen tornar upp sig över jorden; vad denna jord har sått kommer nu att skördas; djävulen skall tömma ut sina spyor över dig, släkte; allt förakt han alltid hyst till dig kommer att ösas ut; område efter område med orättfärdighet, bedrägeri, orättvisor och avskyvärda synder har besudlat dina händer; högmodets toppar, själviskhetens toppar, egensinnets toppar, gudlöshetens toppar, toppar av alla slag, ändlösa toppar; Jag skall skingra dem som rök skingras och inte mer syns; vänta så skall du få se;

Jahve är Mitt Namn!

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message