DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Det är den Helige Ande som gör er till gudar genom delaktighet

6 oktober 1999

Jag lyfter min själ till Herren,
för att tränga in i min Faders djup
och smaka Hans Ljuvlighet;

Mitt hjärta är för litet för att helt förstå Honom
som omfattar alla varelser,
och det är ännu mindre när det försöker förstå hur Han,
som överskrider alla tidsåldrar och alla ting,
Han som är förseglad och ouppnåelig,
bryter förseglingen och blir åtkomlig för mig, tillgänglig;
i Sin Fullkomliga Kärlek
låter Han mig erfara Sin Ljuvlighet
genom att besöka min själ med Sitt ljus;

Du Under av alla under,
jag älskar Dig, jag ber Dig, tala till mig.…

åh, Vassula, Jag är osynlig till Mitt väsen, ändå gör Jag Mig känd för dem för vilka Jag väljer att göra Mig känd; Har du någonsin fattat tag i Mig med din hand?

Det har jag ....

hur har du fattat tag i din Gud?

I en syn som Du behagade ge mig,
tog jag Dig vid Handen,
Din vänstra Hand för att vara precis; 

Jag kände Dina Fingrar,
och hela Din Hand är vad vi brukar kalla: en ädlings hand; 

med långa smala fingrar.

Sedan har jag gripit tag i Dig på ett annat sätt också,
min Älskade, jag har gripit tag i Din Närvaro, 

jag grep tag i Dig för att äga Dig;
Jag har dragit till mig Din Barmhärtighet
genom själva mitt ömkliga tillstånd,
och Du, människosläktets Älskare,
Barmhärtighet som övergår allt förstånd,
närmade Dig mig och gav Dig Själv åt mig;

ja, du har sett Mig, inte med ditt fysiska öga, men med ditt hjärtas öga, och du har fattat tag i Mig på ett osynligt sätt ....

Anden som är din Lärare och din Lampa lyfter upp dig till Mina Himmelska Boningar för att se vad inget öga har sett och höra vad inget öra har hört; Jag är din familj; förlita dig därför på Min Makt;

Jag har gjort dig till Vår medarvinge; till gud genom delaktighet i den Helige Ande; detta är också sagt till var och en som har dött bort ifrån sig själv och förenat sig med Oss, och som i denna gudomliga kärlekens förening har blivit medarvingar, genom den Helige Ande;

Jag har, som Jag sagt många gånger tidigare, i Min gränslösa kärlek gett dig namnet Paraskevi1 och Min rätta härold, endast av nåd; och liksom på dina fäders tid har Jag gett dig en andlig gåva, profetians gåva; Jag har befallt dig att tala i Mitt Namn och att proklamera allt som Jag har lärt dig, utan fruktan och med tydlighet; Jag har satt din själ i brand för att gå framåt och vittna med iver och tända andra hjärtan så att de lär känna Mig; den Helige Ande har varit din hjälp och profetians källa i dessa budskap, men också i alla tider; det är Han som gör er till gudar genom delaktighet;

det finns ingen bättre tjänst som kan göras Mig än detta, att föra själar tillbaka till Mig; tappa inte modet, ty enbart denna tjänst är ett gudomligt tecken som du på egen hand är oförmögen att klara av om det inte var genom den Helige Ande; detta är precis det sätt på vilket den Helige Andes nåd uppenbaras; endast Han ger dig möjligheter att föra själar till Mig;

Min högt älskade, Jag har kommit till dig upprepade gånger, inte bara i skrivna ord men som Kraft och som Helig Ande i hela Vår Gudomlighet, Vi har manifesterat Oss som helt närvarande och som En i Vår Gudomliga förenings Enhet; när du mötte stort motstånd omkring dig på Syros, övergav Jag dig då?2 detta gjorde dig till det stora exemplet på Min Makt för resten av Cykladerna; vilken varelse skulle kunna bestämma över Min Helighet och Min Makt?

Jag har Själv lidit under Mina Egna landsmän,3 så varför är du förvånad när du, som härstammar från Mig, utsätts för samma behandling? bär det med tålamod liksom Jag bar det tålmodigt;

älskade, kött av Mitt Kött, ben av Mina Ben, kan du inte se all den tröst Jag ger dig? Mitt besök hos dig är inte bara för en dag; Mitt besök hos dig är evigt;4 om du skulle ha glömt, se på nytt på den stig som Min Fader har stakat ut för dig: Han har lagt ut safir efter safir för att dina fötter bara skulle gå på dygder; stå fast och vackla inte; ingen människa skall kunna rasera Min borg;5 Jag bor i denna borg och ingen kommer att kunna förstöra Min boning; du har Mitt ord .... Jag skall gå framåt och du skall följa efter; där Anden är, där är frihet och kraft;

idag har världen inga ögon för himmelska ting, det är därför det finns så mycket misstro mellan nationerna och ingen frihet längre; världen tror på vad den ser, men dessa ting varar bara för en tid; gå, Min Vassula, och berätta för denna förfallna värld allt om de ting som är osynliga men eviga; låt Min Härlighet stråla ut, ljuset måste sättas på hustaken, ett sådant överväldigande ljus kommer bara ifrån Mig; Mina Ord till dig är en lampa som lyser upp en väg genom mörkret; lys i detta mörker, du som bär Mitt Ord;

Min strålglans avtar aldrig; det är riktigt att säga att Gud är Eld, eller när ni säger att detta är den Helige Andes Eld; ni kan jämföra den med en fysisk eld som antänder allt och sprider sig genom varje öppning; allt den vidrör fattar eld; Guds Eld är en Kärlekens Eld och du, Min Vassula, har inte blivit sparad från den; ser du hur den förtär dig? hur skulle du annars kunna skriva andlig poesi som böner till Oss, om du inte förtärdes av Kärlek?

den Helige Ande brännmärkte dig med Sin eldiga dopkyss och satte dig i brand, sedan genomträngde Han ditt förstånd och kristalliserade din själ med Sin Gudomliga Eld, liksom stenen genom extrem hetta blir till diamant, som är rent kol i kristalliserad form; på detta sätt renar den Helige Andes Eld också själar till att bli klara som kristall och rena som diamanter; detta den Helige Andes verk sker inte utan lidande; den som blivit gripen av dessa kärlekens flammor lider som av eld, men också av kärlek; och liksom Elden grep tag i dig om och om igen, kastade omkring dig och förvandlade dig från sten till diamant, är det den Helige Ande som i Sitt kärleksfulla verk förbereder dig att se Gud; har du inte läst: ”saliga de renhjärtade, de skall se Gud”? när du väl har sett Gud, som Skriften säger, kommer din själ att utropa:

”min Glädje! hur rätt det inte att älska Dig!”

och omedelbart kommer du att gripa tag i Oss för att äga Oss .... och Jag skall stiga ner från molnen för att lyfta upp dig och bära dig på Mina Vingar för att sväva bland skyarna; och på vägen skall Jag berätta för dig om de ting som är osynliga för ögat och oåtkomliga för känseln; Jag skall visa dig Min Ärofulla Tron, varifrån Jag härskar, men där också du, nära Mig, skulle kunna härska med Oss; ic;


1 Paraskevi är ett grekiskt namn som betyder: ’Bered vägen för Herren’. Det betyder också fredag.
2 Syros är en grekisk ö tillhörande Cykladerna. Jag hade blivit inbjuden dit och Vår Herre hade öppnat en vid dörr för oss på TV-kanalen som sänder sitt program över de andra 12 öarna. Men metropoliten fick order om att sprida en trycksak mot mig. Ändå genomfördes programmet med mig, och folk tyckte så mycket om det att man var tvungen att visa det flera gånger. Många köpte också böckerna.
3 I min släkttavlas arkiv är det inskrivet att min familj, på min fars sida, kommer från Syros.
4 Jag hade tyckt synd om mig själv, därför att Jesus inte besökte mig så ofta, och här försökte min Liturgi att trösta mig med en Röst som var så öm, att Han lät som en salighet utan slut.
5 Denna mening uttalades med stor auktoritet som en befallning. ”Borg” syftade på mig.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message