DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag är Klippan och Kristendomens Grund

20 oktober 1998

Min Herre och min Gud,
Du är i sanning Skön,
och insvept i Skönhet
Du är Gudomlig och Ren,
hur skulle jag och alla andra
kunna undgå att bli förälskade i Din Sötma?
Ljuvlighet är som dagg på Dina Läppar,
och i majestät och glans
har Du välsignat oss, uppvaktat oss, visat oss ynnest
och överöst oss med otaliga gåvor,
för att vi inte bara skulle likna Dina änglar 

utan för att vi skulle likna Dig;

Ditt Ord är som brokad
som Du klätt mig i,
Du smyckar min själ för Ditt majestät;
och allt detta har Du gjort
med stor glädje
utan minsta tanke
på att Du kunde förminska
Din konungsliga Spira!

Gud har smort mig ....

det har Jag verkligen och med stor glädje ....

kom nu och luta dig mot Mig; någon mer trofast än Jag kommer du inte att finna; någon som är starkare och mäktigare än Jag kommer du inte att finna; Jag är Klippan och Kristendomens Grund; Jag är Han som är, som var och som skall komma;

vi har blivit ett par; Jag och du, du och Jag, sammanflätade till ett; ingen mänsklig styrka hade kunnat lyfta din själ om det inte blev givet från ovan;

i all sanning säger Jag dig: din Brudgum skall fortsätta att indränka dig med himmelsk dagg,1 för att också du, i din tur, skall indränka den torra marken med strömmar av Undervisning; då skall fikonträdet bära sina fikon och vinrankan sina druvor; olivskörden skall bli riklig, ty tiden har kommit då Min Gudomliga Rättvisa skall störta de onda som faller ned i tillbedjan inför Odjuret;

snart skall stormen vara över ....

- tjäna Mitt Hus och tala i Mitt Namn så att Jag, i Min obegränsade Kärlek, kan fortsätta att utgjuta Mina välsignelser över detta släkte;

- tjäna Mitt Hus och låt Mitt trefalt Heliga Namn ljuda som musik i de avfälligas öron, så kommer de att bli helade;

- tjäna Mitt Hus utan förbehåll, Min utvalda, med Mitt rena Manna och mätta svältande munnar med Mitt Ord;

- tjäna Mitt Hus så att Det återfår sin kraft genom att påminna Det om att Min Närvaro lyser upp varje mörker;

ack, Vassula, berätta för dem hur Jag väntar på att de skall inbjuda Mig, och så snart Jag får se deras läppar öppnas för att uttala de första inbjudande orden, skall Jag komma ned till dem och lyfta dem upp ur dessa mörka vatten för att låta dem stiga upp med Mig på vindens vingar; Jag skall inte dölja Mig, inte heller Min Glädje, men Jag skall tala poetiskt till dem och avslöja mysterierna, ett efter ett;

över den torra jorden skall Jag utgjuta vatten2 och låta strömmar bryta fram3 på ofruktbar mark; Jag skall utgjuta Min Ande såväl som Mina Välsignelser och alla skall skjuta upp; mättade i sin ande med himmelsk dagg skall de ära Mig;

din ömsinte Brudgum försäkrar dig detta på nytt; de ting som Jag i Min treeniga helighet har uppenbarat för er för länge sedan; det finns ingen Klippa förutom er Gud;

ser du de underbara ting Jag gör för Mitt Hus? Jag har insatt dig som ett vittne i Mitt Hus och Jag har grundlagt Mitt Verk överallt där Jag ville att Det skulle finnas;

ser du hur Jag älskar Mitt Hus? Jag Är klädd i makt; så höj din röst i Mitt Hus och fråga Mina herdar: ”finns det någon som är villig att arbeta med uthållighet och kärlek för att återuppbygga detta fallfärdiga Hus? finns det någon där inne som är villig att försvara detta Hus? finns det någon som förstår vad Jag nu säger? finns det någon i Herrens Hus som är beredd att utbreda Guds Rike?”4

om det finns någon som är villig, skall Jag lysa på honom med Min strålglans och klä honom med Mig Själv; Jag skall göra Mig känd för honom och han skall se Mig stå framför honom; han skall se den Evige och Odödlige Konungen, och han skall dra alla människor till Mig, för Jag kommer att berika hans själ med Min oföränderliga Gudomlighet, och smycka honom med varje tänkbar prydnad, och i sin kungliga hållning kommer han att hela detta släkte; de döva skall höra och de blinda skall se och alla kommer att tillsammans ropa med en röst: ”vi tillhör den Heliga Treenigheten: Fadern, Sonen och den Helige Ande”;

och du, Vassula, tröttna inte att skriva; bär rik frukt; alla Mina änglar gläder sig vid åsynen av dessa frukter; Jag är vid din sida, så frukta inte;

Jag älskar dig; ic;


1Jag förstod också: genom Jesu Kristi nådefulla Närvaro.
2 Välsignelser.
3 Helig Ande.
4 Jesu Röst ekade som när man talar i ett tomt rum.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message