DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Använd din tid med Mig i helig kontemplation

15 oktober 1998

Herre, ge mitt öra ord och bered mitt hjärta att förstå dem;
ja, för Ditt Ord, Barmhärtighetens Herre,
är min lust, min glädje, de vises kunskap;
låt Ditt Ord alltid finnas på mina läppar;
fyll min mun med inget annat än detta Himmelska Manna;

åh Vassula, har Jag inte skrivit hundratals sidor med undervisning och kunskap för dig, så att du kan framställa Sanningen och med rätta ord svara dem som ifrågasätter dig? Jag är rättfärdig i allt som Min Hand företar sig; koncentrera dig nu på Mig för Min äras skull, och låt inte ditt eget sinne diktera för dig; låt ingenting komma emellan dig och Mig;1 har Jag inte, i Min gudomliga frikostighet, smyckat din själ där Jag bor? har du inte sett frukterna av Mina nådegåvor?

Min älskade, låt skatten som Jag har anförtrott dig bli till frälsning för många själar; genom Min Gudomliga makt har Jag kallat dig och utsett dig, trots dina tillkortakommanden, till att bygga upp Mitt Hus och Min ära;

om den2 inte vore äkta, skulle då din själ, liksom andras, bli dragna till att prisa Mig och längta efter långvarig kontemplation av Min Gudomlighet, och tala kärleksfullt om Min Ständiga Närvaro?

har Jag inte klätt dig i Mig Själv, till och med på synligt sätt?3 och vem, säg Mig, försonade dig med Fadern, och visade för dig och genom dig, Faderns glans och sanna bild? och vem lärde dig att Vi4 är Vår skapelses Brudgum?

tecknen på Min Nåd och Välvilja mot dig är många; var lugn, Min älskade, det är verkligen Jag som har kallat dig till Min kungliga festmåltid;

när Brudgummen leder Sin brud in i avskildhet för att samtala förtroligt och hålla henne mot Sitt Hjärta, lutad mot henne, efter Festen, skulle hon då göra invändningar? .... skulle du göra invändningar? var därför aktiv när Jag vill att du är aktiv bland människor, men använd nu din tid med Mig i helig kontemplation och vila i Mig, överlåt dig åt Min välvilja; tro inte att du blir mindre fruktbärande; kom, gå in i din Frälsares Gudomliga glädje;

(Vår Herres kärleksfulla ord lugnade mig.)

kom ihåg, Min älskade, att sann och ren teologi är betraktandet av Mig, din Gud och människosläktets Älskare;

var välsignad;


1 Skuggan av en tanke for genom mitt sinne: ”Tänk om jag har fel?” Jag ville bli lugnad.
2 Denna uppenbarelse.
3 Herren menar när människor har sett Honom på mig och mitt ansikte försvunnit.
4 Den Heliga Treenigheten.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message