DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag är Vägen, Sanningen och Livet

1 oktober 1998

Öppna mitt öra, O Herre,
väck mig ur min sömn,
räck ut Din Mäktiga Hand från himlen och lyft mig!

o Vassula, hela himmelen jublar när ett ljud hörs i Våra Himmelska Gårdar från en liten varelse ....

från slagg har Jag omvandlat dig till silver, och från silver till den mest utsökta juvel; Mitt barn, låt din blick vara riktad framåt; var som en skön krans för Mitt Huvud och fyll Mitt Hjärta med glädje genom att uthärda svårigheter i tystnad för Min skull;

människor kommer ofta att angripa dig, men de kommer aldrig att besegra dig; dina mödor för Min sak kommer aldrig att vara förgäves, utan skall frambringa en skörd av undervisning som skall få generationer att blomstra;

Må min tunga deklamera Din Kärlekshymn,
Må mina läppar ropa ut Din Rättfärdighet
och Dina stora verk av Kärlek;

Min nåd och Mina välsignelser är över dig;

ack, Mitt barn, hatfyllda ord hörs överallt omkring Mig, fast Jag inte ger dem någon orsak till fientlighet;1 som svar på Min trofasthet fördömer de Mig;

Men vem har kunnat motstå Din Arms kraft?

ingen… ingen har kunnat stå emot Min Arms kraft; har Jag inte visat Min Styrka när människor smädat Mig? Jag är känd för att gäcka de högmodiga med Min absoluta makt; be för den man2 som utandades eld över sin själ…

må detta folk3 som Jag älskat så, blomstra i rättfärdighet; förbli i Min Kärlek och håll Mina Bud; Jag är Vägen, Sanningen och Livet; lyssna Israel, Han som skingrade er samlar nu ihop er, och Jag skall beskydda dig, Israel,4 som Min Ögonsten;

du är en så kär son till Mig, Israel, du har verkligen tagit emot Mig genom den Helige Andes kraft, må du blomstra i Min gudomlighet och i Min Kärlek; älska Mig som Jag älskar dig; Jag säger dig: Jag skall dra alla människor till Mig ty i Mig finns Evigt Liv och Härlighet; var ett i Mitt Namn och följ Mig i Mina Blodfläckade fotspår; ic;

Vassula, Jag, Jesus, är med dig; din Skapare och Frälsare som format dig är med dig och på din sida; tillåt mig att skriva in resten av Min Kärlekshymn på dig; vila i Mig så skall Jag vila i dig, du så högt älskade;

Jag, Jesus, välsignar dig; ic; 15


1 Jag förstod att Jesus menade att Hans ord i mig kan skapa fientlighet hos dem som har hårda hjärtan.
2 På Rhodos, Grekland, vägrade den ortodoxe kyrkoherden att låta en ung judisk man döpas och upptas i den ortodoxa kyrkan, sedan han fått veta att den unge mannen bad om dopet efter att ha läst ”Sant Liv i Gud”. Vi skickade en av våra vänner som är jurist för att vädja hos kyrkoherden, men hans hjärta hårdnade alltmer och han sa:”Jag skall inte ge tillstånd till dop även om det här ärendet blir orsak till att jag kommer till helvetet.” Det är därför som Jesus ber oss att be för kyrkoherdens själ som han i sin dårskap kastade bort.
3 Israel, men också alla dessa judar som upptäcker sanningen och låter döpa sig, och de är många.
4 Till dem som nyligen döpts till kristen tro.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message