DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

De som gör uppror mot Min Gudomlighet kommer att förgöras

12 augusti 1998

(Efter de tre bönerna)

åh barn!1 barn av Fadern, barn av Sonen och barn av den Helige Ande! Jag, Jesus, står framför dig;2 Min fröjd och Min trädgård i vilken Jag har byggt Min himmel;3

eftersom dagen närmar sig då alla som gör uppror mot Min Gudomlighet kommer att förgöras4 och bli av med sina sista hjälptrupper; sänder Jag dig till ett land5 där du skall kunna skjuta dina skott bortom havet; Jag sänder dig till en nation 6 som gör motstånd mot alla Mina Gudomliga Kallelser i er tid, och som sade i sin natt, under ett ögonblick av dårskap: ”vi måste göra något för att täppa till munnen på den här kvinnan;” Jag skall sända dig dit, Min älskade, där Mitt Hjärta fortsätter att klaga som en flöjt för deras skull .... Jag skall sända dig till dem för att olivträdet än en gång skall frambringa sina oliver och vinstocken sin frukt; 7 ....

O väktare8 i Tornet! hur länge till skall du frossa på ditt byte? men alla dina hätska hotelser kommer att vara förgäves ... 9 och du som bränner rökelse för Odjuret, hur kan du komma till Mig i Min Helgedom och ställa dig inför Min Tron och säga: ”jag sitter säkert och jag har makt att störta vilket rike som helst; jag kan tryggt fortsätta att begå alla dessa avskyvärdheter; ingen har sett mig;”

det har Jag; Jag har sett dig och Jag skall ställa fram dig inför folken .... se hur du med dina stamfränders lögnaktiga penna förfalskar Min Lag och Mitt Instiftande av Eukaristin! kan du fortfarande säga: ”Kristus ser det inte?” hur kommer det sig att du som säger: ”jag ser” inte ser eller känner igen din Frälsare och din Arvedel? till och med mullvaden ser bättre än du och känner igen sitt hål;

kom och ångra dig, eller är du oförmögen till ånger? låt dina ögon flöda av tårar och ångra dig; kom och ångra dig av hela ditt hjärta, så skall Jag varsamt korrigera dig och förlåta dig för allt vad du har gjort;

upphör att bedröva Min Helige Ande; Jag hatar högfärd och arrogans, men var inte rädd om du ångrar dig; se, din Frälsare sträcker ut Sin Hand mot dig; den Helige som gav dig ditt prästämbete och smyckade dig med kunglig dräkt, som klädde dig med tecknen på rätten att leda Sin hjord, säger nu till dig som en far säger till sin son: ”från Odjurets område, Min son, ärver du ingenting, men från Mig, din Herre, skall du få evigt liv: Jag är din lott och din arvedel;”

kommer Jag att få höra från dig dessa välsignade ord:

”Jag jublar av glädje i Min Herre; min själ gläder sig i Min Gud, trefalt Helig, ty Han har klätt mig i frälsningens klädnad, i Sin Gudomlighet har Han klätt mig; och som en brudgum som pryder sin brud har Han krönt mig med en krans som aldrig vissnar; som en brud smyckad med juveler har jag blivit iklädd Hans juveler; låt nu min Gud, i Sin Trefaldiga Ära, ha Sin glädje i mig; låt Våren10 blomstra i mitt hjärta och i mina ben; ack, hur gläder sig inte min själ i Hans Gudomlighet som skall vara tecknet på min gudomliggörelse;

Du som varje år pryder jorden och förnyar den i dess torka, förvandlar den till en blomstrande äng full av färgprakt, kom och smycka mitt hjärta och förvandla det till en vår, så att alla änglar jublar och säger: ’se! han har Jahves Vår inom sig! hela skapelsens Brudgum kan nu träda in i Sin lustgård, i Sitt Paradis; herrarnas Herre kan nu glädja Sig i honom och med beundran betrakta Sin Egen avbild; skönhet och ära tillhör den Allra Högste; Härlighetens Klädnad,11 dröj inte att klä Ditt barn i Kunglig Purpur;’

var mig nådig och hör mig, och befria mig från mitt så ömkansvärda kött, mitt rike som höll mig fången i den här världen med dess ägodelar; här kommer jag nu inför Din Tron för att ge Dig mitt hjärta,12 det enda jag äger, som ett tecken på min kärlek; ack, tillbedjansvärde Brudgum, förvandla mitt hjärta till ett rent hjärta och gudomliggör mig genom Din Helige Andes gudomliga makt, Hjälparen, den Gudomlige; låt Honom lysa inom mig nu, som en Parousi, så skall också min få själ leva och förhärliga Din Treeniga Gudom;”

då skall Jag, Jesus Kristus, svara dig och säga: ”Jag skall belöna din ödmjukhet genom att låta förbannelsen förstöra sig själv; den skall inte mera vara din mörka följeslagare, ty du har nu ersatt ont med kärlek, bytt mörkret mot ljus; och fastän du skall fortsätta att leva i ditt kött, kommer din ande att vara i himmelen och ditt hjärta som du har gett Mig skall få sitt bröllop; ja, Mitt barn, ty liksom brudgummen gläder sig över sin brud, så skall din Gud och ditt Allt glädja sig i dig; Gränslös Godhet skall vara ditt släktskap från och med nu;”

.... och du, Min Vassula, Jag säger dig: vid den rätta tiden skall Jag sända dig till dem och du skall visa dig; Jag ger dig ledigt nu, Min glädje, så att du kan sköta dina andra plikter också;13

Jag önskar att jag kunde vara som Maria och inte som Marta;
Jag är lycklig när jag sitter hos Dig, Du tillbedjansvärde,
jag gläder mig och har fest i Din Närvaro;

klaga inte, Vassula, gläd dig i Mig; lyssna, tröstar det dig om Jag skulle säga dig hur Jag i Min outsägliga Kärlek till dig har infattat dig som en smaragd i Min kungliga krona? skulle det trösta dig, Min Egen, om Jag skulle säga dig att du är Min krans av doftande blommor som aldrig vissnar, eftersom de pryder Mitt Huvud, och att du för Mig är som en konsert med ljuv musik i Mina Öron? skulle det trösta dig om Jag berättade för dig att du har blivit Min andliga tron och att Mina besök hos dig är som en utsökt väldoft som givits Mig?

ett generöst hjärta är vad Herren behöver; så många stunder har Mina Ögon varit vända endast mot dig bara för dig; åh, Vassula!

O, min Herre, den Högste!
mina ögon är fästa på Dig;
Hela mitt sinne och hjärta också ....
Du har verkligen fångat mitt hjärta i Din Gudomliga Kärlek
och i Din kungliga frikostighet.

och du Mitt;

Du är min enda glädje!

och du, Min Vassula, du är Min enda glädje när dina ögon söker Mig med brinnande iver och kärlek .... att ha Mig i hjärtat är Liv;

Du är Livet ....

Mitt Verk,14 göm dig i Mig och gläd dig i Mig, gå in i din Frälsares glädje; Jag, Herren, skall avslöja mer av Mitt Hjärta för dig;

kom; Jag välsignar dig;


1 Jesus tycktes mycket glad.
2 På samma gång hörde jag ordet ’Är’.
3 På samma gång hörde jag ordet ’Kungarike’.
4 Jag förstod också att det skulle var ”idén” som skulle förstöras snarare än de upproriska själva.
5 Italien.
6 Rom, den ’Eviga Staden’.
7 Här uppstod en paus, som om Kristus funderade, sedan höjdes Hans Röst som en Domares…
8 Jesus talade till en särskild person.
9 Sedan till en annan person.
10 Här betyder det ’Gud’.
11 Änglarna utropade till Gud: ”Härlighetens Klädnad” för någon som är i ett tillstånd av helighet kan sägas vara iklädd Kristus.
12 Min fria vilja också.
13 Hushållsarbete förstås…
14 Vi är alla Hans skapelses verk, men det betyder här också den förvandling Herren gjort med mig: min omvändelse.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message