DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Fortsättning: Den Helige Andes Lovsång (iii)

21 juni 1998

(Fortsättning.)

Åh, min Glädje är stor nu.
Du fyller min själ, inte bara med Ditt eviga ljus
men också med glädje.

ja, Min älskade, Min rikedom är också Glädje;

Du är min Tröstare
i tider av oro, i tider av sorg.
Du tröstar min själ, Du fullkomlige;
må Du hjälpa min själ i Din kärleksfulla Ömhet.

O Ärorika Tron, min Gud,
Upphöjd från all Evighet,
kom och utrota all ondska från Din helgedom
och visa mig Medkänsla,
visa mig Ditt Heliga Anlete ....

du har Min medkänsla, Mitt svaga barn; Jag har uppenbarat Kristi sinnelag för dig och för andra, liksom Kristus uppenbarade Faderns sinnelag för er; tvivla inte på Min makt; tvivla inte på Min ynnest som Jag gett dig så att du kan höra Mig, förstå Mig och denna gång betrakta Mig; av nåd har Jag tömt dig och fyllt dig med Mig Själv; så var glad, Jag vill att du alltid skall vara glad, för himmelen är ditt hemland;

Vassula, genom alla dessa år har Jag glatt dig med Min Rösts melodi, först i ditt hjärta och i ditt förstånd, sedan beviljade Jag dig, utan förtjänster, ännu en ynnest: att betrakta Mig i denna särskilda manifestation; Jag är din Hjälpare, men det är också Fadern och Kristus; nu har du skådat Den som omsluter alla varelser;

bli inte förvånad när världen idag förblir död för Mitt Anrop, och när den lyssnar men inte förstår; så länge som människor är behärskade av den onde och hänger fast vid denna förgängliga värld, kommer Jag att förbli okänd för dem;

Jag är den inre Källan till Kristen Enhet, och det är i Mig ni skall ha ert hopp och er förening; Jag är Hoppets, Trons och Kärlekens Källa; Jag är Oändligt rik, Jag förhärligas i Min ära; Jag är den uppståndne Sonens livgivande Ande och era dödliga kroppars livgivande andedräkt; därför skall ni som lever för Oss få liv genom Min Gudomliga Makt, så att ni blir bestämda för härligheten; Jag låter er inte bara uppstå, utan ger er också fritt tillträde till Vår härlighet, så att ni blir upptagna till barn och arvtagare i Vårt Rike;

Jag har sagt er att Jag är Hoppets Källa, för om ni skulle ta emot Mig som er Hjälpare, skulle ni ta emot Hoppet, och Jag som vet hur er bön skall uttryckas, Jag skulle uttrycka den med Vishetens ord efter Vårt Sinne, på ett sätt som skulle behaga Oss; Jag är ditt Hopp, eftersom Jag har gjort Mig ett hem i dig; så var glad i hoppet att du skall bli räddad och uppväckt av Mig;

njut av friheten Jag ger dig och var uppfylld av Mig, så som Jag skulle äga dig, då, först då kommer Mitt Rike att börja i dig .... det börjar när din själ blir lika vacker som en brud, smyckad som en brud för sin brudgum; då skall du inse med tårar i ögonen att du inte skapades för att leva ensam, utan var Min utlovade och att Jag, den Helige Ande, din Utlovade, hela skapelsens Brudgum, skulle helga din själ i Mina omfamningar och med kunglig frikostighet;

har du glömt, Min älskade, hur din själ inte så långt före vårt bröllop längtade efter Mig under natten och hur också din ande sökte Mig? ser du nu hur ljuvlig Min Kärlek är? ser du hur Vår Treeniga Helighet och Mildhet sprider sig som underbar väldoft och insveper hela universum i den? alla själar som Jag är förenad med blir brudar, för i Vår kärleksfulla förtrolighet drar Vi dem in i Oss och blir deras Brudgum varje dag av deras liv; och förälskade i Oss, kommer de villigt och helt och hållet att kasta sig i Oss, för att smaka fullheten av Vår Gudomliga Kärlek, så att de blir ett med Oss ....

nu, Min käraste själ, vila i Mig och förbli Min seger;1 tillsammans med Fadern och Sonen säger Jag dig: älska den Ende Treenige Guden av hela ditt hjärta, av hela din själ och med hela ditt förstånd;

Vi välsignar dig för att du ger din tid åt Oss och för att du tjänar Oss;


1Eftersom den Helige Ande besegrat mig.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message