DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag är känd för Min Barmhärtighet

17 december 1997

Till Dig kommer alla människor
för att bekänna sina synder.
När vår skuld blir oss för tung
förlåter Du oss;

Lycklig den utvalde som får komma Dig nära,
och vara på Dina förgårdar;
Mätta oss med det goda i Ditt hus,
det heliga i Ditt tempel.1

Min Vassula, låt Mig använda ditt öra, så att du hör Mig; låt Mig använda din hand så att du skriver ner Mina ord; låt Mig sedan använda ditt intellekt och fylla det med Min Kunskap och fylla hela din varelse med den undervisning som kommer från Visheten; ta emot alla Mina gåvor, Min älskade vän, så att du går framåt i den takt Jag har förutsett;

Min Vassula, Jag önskar lämna ett evigt minne av Min Barmhärtighet åt detta släkte och åt kommande släkten; ingen av alla dessa Rikedomar från Mitt Hjärtas skattkammare skulle kunna tillskrivas dig, eftersom du inte visste någonting alls i början, vid den tid då du blev kallad av människosläktets Älskare, ty hela din kropp låg då i mörker; men även om Jag är helgonens Herre är Jag inte desto mindre de eländigas Herre; Jag såg på dig och älskade dig .... Jag är känd för Min Barmhärtighet och för Mitt Hjärtas ömhet; Jag är känd för Min svaghet för barn;

gläd dig då, dotter, över att din Konung lutade sig ned ifrån Sin Tron för att tre gånger ge din själ uppståndelsens kyssar; berusad av Mina kyssars ljuvlighet sjunger nu din själ Mitt lov och förhärligar din Älskare; Jag visste då att bara genom att kasta en enda av Mina blickar på dig, skulle Jag omedelbart mjuka upp din egenviljas hårdhet och krossa det hårda skalet som omgav ditt hjärta; och det gjorde Jag .... o, vad skulle Jag inte göra för en sådan bräcklig själ för att föra den till fullständig förening med Min Gudom, och göra den till en enda ande med Mig!

Jag har bjudit dig, Min älskade, att bygga ett heligt tempel inom dig, ett altare i den stad där Vi2 skulle slå upp Vårt tält, en kopia av det heliga tabernakel som Vi förberett från begynnelsen, och det har du också gjort, trofasta lilla vän; därför har Visheten kunnat hjälpa dig, och genom dig tusentals andra själar; Visheten har undervisat dig och många andra genom detta Gudomliga Verk, och leder var och en in på en underbar väg; detta Verk är beviset på Min överflödande Kärlek;

O Jesu Hjärta, välsignat och överflödande av nåd,
Gudomliga Godhet,
Du som med en enda blick
störtar konungar och riken,
Du hänför städer och byar,
Du berusar hjärtan till dårskap,
och gör dem till kärlekens fångar,
för evigt förälskade i Din Gudom,

Din Blick, min Herre,
är en Edens Lustgård, utsökt vacker;
Ditt Hjärta är som ett oändligt universum av nåd utöver Nåd,
hela Din varelse liknar ett elfenbenstorn
med glittrande ädelstenar infattade i dess murar;

Eviga Ljus,
Dina två Naturer är vårt hjärtas rörelse;

O Gud! jag räcker inte till för att forma
ett enda förståeligt ord
som skulle komma i närheten av att beskriva
en sådan Höghet och Glans
som min Herres.

åh Vassula, Min tröst! Jag hade beslutat att låta dig ta del av Mitt Rike! denna kärlek inom Mig, denna törst Jag har efter själar, bränner i Mitt Hjärta; det var kärlek som förde Mig till Korset, utan att bry Mig om skammen; det är Min Kärlek som nu leder Mig till dig, släkte, och kallar en av de mest otillräckliga varelserna bland er, en som inte bara saknade kunskap i Skriften, utan också kunskapen om Min Vilja; hon var på den tiden en som väcker anstöt i Mina helgons och änglars ögon; att kalla en sådan eländig själ från döden och lyfta henne till Mitt Gudomliga Hjärta och föra henne upp till Mina kungliga gårdar, är ett tecken som ni inte skall blunda för, det är ett tecken för er andra, för att ni skall växa i er tillit och förstå att Jag kallar varje själ att överge sitt nuvarande onda liv och helhjärtat vända om till Mig, så att ni också får dela Min Härlighet;

kom, du Min älskade; Jag, Jesus, älskar dig;


2 Den Heliga Treenigheten.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message