DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Var som en talande bok och tala

26 oktober 1997

Herre, Fader och Mästare i mitt liv,
låt inte frestelsen att tvivla få fäste i mig;
det finns i mitt hjärta en önskan,
som likt en flammande smältugn
inte kan utplånas förrän den är släckt;

en önskan att dra själar till Dig,
men frestelsen griper mig att tvivla på
att Du verkligen har öppnat min mun
och lyft mig till Dina Gårdar;

Jag är din Styrka; oförståndiga lilla barn, har du inte förstått? Jag är Den som fyller dig med Min Kunskap; Jag är Den Helige som fyller ditt hjärta med glädje; det är Jag, din Fader; bry dig inte om att du är förbryllad; be av hjärtat till Mig; lita på Mig och låt dig bli nedsänkt i Min Barmhärtighets Ocean; släck Min törst efter själar;

Godhet och Barmhärtighet är dina fötters lykta; Jag har manifesterat Min Kärlek för dig så att du kan förstå Mig; var som en talande bok och tala, uttala vad Jag har talat till dig; bryt dödens tystnad och citera Mina Ord; gör Mig känd för dem som aldrig sökte Mig, så att de börjar reflektera över dem, att Jag Är den Jag Är, är deras Brudgum; detta är ett mysterium som utmanar inte bara de avfälliga, men också alla dem som, fastän de predikar Mitt Ord, aldrig har mött Mig och inte känner Mig;

Jag, din Herre, Fader, Brudgum och Mästaren i ditt liv, välsignar dig i Vår Treeniga Helighet; förstår du? välsigna också Mitt folk i Mitt Namn;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message