DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag, Herren, är allas Brudgum - Vad de bör göra är att komma ihåg Min Närvaro

25 september 1997

Jag ropar till Dig, min Jahve, min Fader,
för jag vet att när jag gör det,
kommer Ditt Majestät i glans
hela vägen från himmelen
och stiger ner i härlighet i mitt hus; 
att se Dig, min Gud, 
i den oåtkomliga härligheten
av Ditt Gudomliga och oändliga Ljus
är en ofattbar glans;
Du, själva Gudomen, som manifesterar Sig för mig 

och vill vara förenad med mig,
och ge Sig till känna;
Bara Du, och endast Du kan böja Dig till mig, 
ty gapet, denna ontologiska avgrund, mellan Dig och mig
kan inte längre finnas där;
Herre, Du uppfyller allt utan att något kan rymma dig

vare sig inom sina gränser eller inom sitt väsen;

(Medan jag fortfarande åkallade Jahves Namn visade sig plötsligt för mig en vision av en varelse som liknade Människosonen i Hans ärorika Förklaring; Den Ogripbare tog form; vems förstånd kan fånga eller förstå Honom som övergår allt levande? Fastän visionen var ofullständig, 1gav Han Sig till känna, och jag är medveten om den. Den Osedde Guden lät Sig ses för att tala och lyssna som vän till vän; Osynlig, men ansikte mot ansikte.)

Jahve, Herrarnas Herre,
visade sig för mig, klädd i glans;

Hans himmelska dräkt var skimrande men utan färg;

glittrade som täckt av diamanter och andra ädelstenar;

Och medan jag, förbryllad och förundrad
betraktade denna förtrollande syn av nåd och ojämförlig skönhet, 

tycktes Jahve stiga ut ur molnen,
vilket Han gjorde med en sådan behagfull rörelse
och jag kände mitt hjärta blomma upp;

Hans Majestät påminde mig om en brudgum som stiger ut ur sitt gemak;
Hans Närvaro utstrålade en nåd som jag aldrig skulle kunna beskriva
om jag så försökte under hela mitt liv;

Hans Närvaro utstrålade på samma gång kärlek
och så mycket ljuvlighet och ömhet
att min själ böjdes ner till marken;
Hans vackra Huvud lutade något åt höger,
som på statyer av det Heliga Hjärtat;
Du är vacker, min Gud,
och fastän jag bara kan se Dig genom en slöja,
ser jag Ditt hår i mörka lockar som når Dig till axlarna,
och Ditt vackra Ansikte, blekt som elfenben,
förtrollande för ögat;
Jahves hållning påminde något om skygghet, 

men missförstå mig inte,
det var inte skygghet utan en form av behag och majestät;

O Jahve,
Du som överträffar all storhet och fullhet,
Du som är Gudomen,
antog form på ett ofattbart sätt
för att visa Dig för den ovärdiga;
hur skulle språket i ord kunna uttrycka
”de ting som inget öga har sett och inget öra hört,
och som ingen människa kunnat tänka?”

O kom och andas över min trädgård2
och sprid Din sötma i mitt hjärta;
vem är jag, att jag skulle kunna skåda Din gestalt?
Hur är det möjligt att Du
i sådan härlighet och glans
dras till vårt elände?
Du bländade mig och jag är omtöcknad
av Din Skönhets Majestät;
Hur underbart måste det inte vara att skåda Dig
dagen lång i himmelen utan slöja för våra ögon?

Hur och var ska jag finna ord
som kan beskriva Din Nåd och Din Skönhet?
Orden räcker inte till,
särskilt inte för den där lätta rörelsen Du gjorde
då Du steg fram ur molnen;
Ska jag söka efter nya lovprisande ord
för att prisa Din obeskrivliga Skönhet?
Mänskliga lovord är ingenting
och kommer aldrig att räcka till
för att uttrycka det jag vill.

Din Rena Skönhet håller mig fången;
med Din charm gör Du mig omtöcknad och hänryckt,
och som våren får Du mitt hjärta att slå ut i blom;
med en enda blick från Dig
får Du mig att känna mig som din egen, min Skapare;
Min Skapare som befriade mig med en enda av Sina blickar
och gjorde mig fri och ställde mig på en öppen plats för att förkunna Sin bröllopssång;

Du beskyddar mig,
och där jag går fram
strör Du safirer på min stig,
och Du vakar Du över min själ
som Din Ögonsten;
Jag går genom eld och när jag kommer ur den 
är jag oskadd;
och när störtfloder av förolämpningar
från den onde hälls över mig som dy, 

håller Din högra Hand mig uppe
med ord sötare än honung
och mer berusande än vin,
medan Du höljer mitt huvud med Dina välsignelser,
och smyckar mig som en drottning;

Och när mina motståndare skadeglatt
andas fientlighet och förtal runt mig,
sänder Ditt Majestät, likt blixten,
en kerub som lyfter min själ
med honom för att stiga på vindens vingar;
där, i Din Frid och i Dina Leenden,
ser jag ned på dem som ropar efter min död, 

men som aldrig kan nå mig,
medan de skälver i sitt raseri och i sin ilska;
nej, ingen fiende skall någonsin kunna överlista min Gud.
Han Själv skall krossa mina motståndare;

Och nu
sträcker jag mina händer mot Dig;
låt alla få veta att vår trefalt Helige Gud
är Godhet och Välvilja.

Jag är Mitt ibland er; du skall veta, Min lilla Vassula, att de fattiga kommer att få mer från Visheten än de rika som har sin ära i sin egen ära, vilket inte är någon ära alls; Jag har smort dig med Min olja,3 så att Jag i denna dopets smörjelse kan uppnå segrar genom dig till Min ära men också för din egen helgelse;

I Din mildhet, låt mig få del av Din nåd.

Jag, ärans Konung och likaså din Brudgum, skall mätta de fattiga och du skall få nåd och samma mildhet som Jag har givit Min Son;

kom och hör den Högste viska i ditt öra; kom och skriv ner Mina Ord och bevara dem; Jag är din själs Beskyddare och från Mina Läppar får du inte höra smicker utan rättfärdighet; kom och luta ditt huvud mot Mitt Hjärta så att du i denna närhet kan erhålla den uppenbarelse som kommer från Kärlekens smältugn,4 och när du hör Mig, Min-Sons-Utvalda, kommer din själ inte att göra motstånd mot att följa rättfärdighetens och godhetens väg; då skall du finna din glädje vid slutet av denna väg;

har du inte hört, ljuvliga barn, att Jag, Jahve, din Skapare, är förenad med Min skapelse och är Make till var och en?5 dag och natt stapplar du framåt, skapelse, och jagar efter skuggor, och inte en enda gång har du ens försökt att tränga in i detta mysterium; om så många av er går förlorade, är det för att mängder av er har förkastat Min Kunskap; ni har glömt Min undervisning;

Jag såg på Min avkomma och frågade Mig: ”vad skall Jag göra med dem? de har låst in sig i sin svekfullhet; hur kan Jag få dessa, som inte kan skilja höger från vänster, att förstå att Jag är deras Brudgum och att allt Jag önskar från dem är kärlek, inte offer; kunskap om Mitt Hjärta, inte brännoffer eller högtidligheter;”

O Mitt kungliga hus, du har bytt ut din ära mot skam! har du inte hört att Jag kan sänka himlarna för att komma ner till dig? har Jag inte höjt Min Röst tillräckligt för ditt öra, skapelse? hur länge skall du jaga efter vind? hur länge skall Jag behöva se dig följa efter skuggor? kom till Mig! Mitt Hjärta är som en Lykta för era fötter, och från Mina Läppar, fuktade av nåd och av gudomlighetens dagg, rinner floder av nåd och gränslösa rop av Barmhärtighet;

dag och natt, Mina älskade, stapplar ni bland skuggorna; kom till Mig, så skall Jag vidröra ert hjärta så att er förstockelse smälter bort; sedan skall Jag, i Min oändliga Kärlek till er, falla över er som dagg, och Min Gudomlighet skall besegra ert elände och omsluta det så att ni för alltid kan vistas i Min strålglans, och blir ett ljusets kärl och en ande med Min;

åh, Vassula,6 du som blivit välsignad med Mitt Namns smörjelse, Mitt Hjärta flammar upp av svartsjuka var gång ditt hjärta handlar som en dåraktig kvinna, fladdrar iväg från Mig och söker fåfängligheter och inte Min Gudomliga kraft; Jag säger dig, Min älskade, håll fast vid din Brudgums principer och bind dem vid ditt hjärta; dessa skall värma ditt hjärta och hindra dig från att ta uppmärksamheten från din Brudgums Närvaro, Han som bara väntar på att få visa dig sin nåd, du som är så högt älskad av Mig; och om Jag har bett dig att uppenbara Min bröllopssång7 genom att skriva, så var det på grund av Min brinnande kärlek till varje själ och därför att Jag ville ge Mina älskade tillräckligt med näring medan de vandrar genom denna öken .... Jag har anförtrott dig med en talent, för att du skall förvärva lika mycket åt Oss; 8 du har gjort väl, ty i din iver att behaga oss har du visat Oss din trofasthet;

så ha nu en reträtt i Oss; ha en reträtt i Mitt Hjärta och smaka, som förr, Mitt Hjärtas förtroliga ljuvligheter; må Min Kärleks väsen strömma in i ditt hjärta som en flod, så att alla dina små snedsprång, som fick Mig att höja på Ögonbrynen, sköljs bort;

se, nu skriver Jag in Mina ord på dig, till frälsning för så många syndare; Jag har kommit till dig med mildhet, Min brud, för att förnya Min Sons mystiska Kropp;

se, Jag, din Skapare, kallar dig nu, ty Jag har vigt dig till Mig, för att Jag i Vår förening skall få glädjen att smycka dig med trohet och med iver; ja, på detta bräckliga lerkärl har Jag skrivit Mitt Namn över hela dig alltsedan den dag då din själ ropade till Mig: ”Abba!” och från den dagen har Jag gjort din stig på jorden rak och lärt dig hur du skall glädja dig i Mig genom att alltid ha din lust i Min Närvaro;

du skall veta, Min Vassula, hur Jag önskade att du skulle älska Mig av hela ditt hjärta och hur Jag längtade efter att hela ditt liv skulle vändas till en ständig längtan och törst efter Mig, din Gud; Jag ville visa dig Mitt Rike och Min brudkammare där vi, i enskildhet, kunde glädja varandra; Jag, din Brudgum, brinnande av kärlek, skulle tala förtroligt med dig och lära dig kunskapen om heliga ting; och du skulle hålla dig tätt intill Mitt Hjärta och andas in nåd från den Allsmäktiges andedräkt, så att du inte skulle upphöra att finnas till;

nej, Min utvalda, vår förtroliga förening är inte som minnet av ett kortvarigt besök; Jag skall inte oroa ditt hjärta genom att dra tillbaka Min förtroliga förening med dig; Jag skall ta hand om din bräcklighet, Min Vassula; se, Min älskade, hur Jag önskade att dra dig till Mig så som en älskare drar sin älskade in i enskildhet;

Jag, människosläktets Älskare, Min skapelses Make, önskar nu dra dig till Mig .... ha en reträtt i Mig9... har du inte någon gång hört hur brudgummen längtar att få vara ensam med sin brud efter bröllopet? Jag erbjuder dig denna ynnest som ett förspel till vår fest;10 ja, dagen då du svarade på Min Gudomliga Vilja ... och när du öppnade ditt hjärta för Min Kallelse, berikade Jag det från Mitt för att du senare skulle så ut dessa skatter överallt; dessa skatter är frön11 som du får av Mig, för att du skulle så dem i de länder dit Jag skulle sända dig;

den dag du kapitulerade för Min Gudomliga Vilja och tillät Mig att styra ditt liv, stod Jag framför dig i tillgivenhet och inbjöd dig med följande ord: ”det är omöjligt för en själ att älska Mig så som Jag vill att hon skall älska Mig så länge hon håller sig på avstånd från Mig; kom nära Mig och smaka Min ljuvlighet; Jag önskar att du blir förtrolig med Mig; om du stannar kvar långt borta från Min famn kan du inte lära känna Mig;”12 Jag har i vår innerliga förening och med Min Kärleks smörjelse smyckat dig med Kunskap: Kunskapen om hur man finner Mig och lär känna Mig;

eftersom Jag har utvalt dig bland tusen, bör du inte tvivla mer; handla i ödmjukhet så att Jag kan fortsätta att lyfta dig till Mig .... Jag har tvättat dina händer och din mun, så att dina händer, som nu renats, kan skriva Mina Ord och hålla Mina böcker, och med din mun ville Jag sprida väldoft i varje land; genom Min nåd smyckar13 Jag din själ med Min styrkas klädnad, men framför allt, Min Vassula, smyckade Jag dig med Mina storartade Vishetsverk för att Vi14 från Min älskades läppar, smorda genom Min Makt, skulle höra lov och pris till Vår Treeniga Helighet;15

fortsätt att förkunna en Uppstånden Kristus och fyll hela världen med frukt; säg dem att Kristus i Sin Gudomliga Kärlek böjer sig ned från Himmelen för att med Sin Närvaro ge nytt liv åt Mina Händers verk;16 med dessa uppmuntrande nyheter kommer många länder att lära känna Oss i en innerlig förening; säg dem, dotter, hur Vi gläds när Vi behandlas som er Helige Följeslagare i ert dagliga liv ....

tala som Min utsände och påminn Mitt folk om att Jag, Jahve, är levande och verksam, gå sedan till de17 präster som inte söker Mig längre och fråga dem: ”varför frågar ni aldrig: var är Gud?” på Min Dag skall jag uttala Min dom över dessa herdar, som inte har kunskap om Mig och som aldrig har smakat Min sötma inom sig; idag har dessa herdar bytt ut Mig mot något som inte har något värde, inte heller någon kraft i sig; att komma ihåg Min Närvaro är vad de borde göra; de märker Mig inte .... hur kan Jag säga ”de är Min Sons rökelse;” när deras enda doft är lukten av död?

Jag har gett dig, skapelse, tolv år18 av outsäglig ynnest och Jag ville inte handla förhastat i Min vrede; Jag har talat för att trösta er under dessa år av nåd, Jag har förbundit hjärtan som var brustna och Jag har lagt Frid i dessa hjärtan; Mitt Eget Hjärta är en Källa med Levande Vatten, som under dessa år av nåd vattnar detta torra land och ger växt där det bara fanns slagg;

– Jag har alltid önskat att få räkna er som Mina Egna; i dessa dagar säger Jag er, Jag, som är Min skapelses Brudgum, kallar var och en av er: Min trolovade; varför denna bistra uppsyn och dessa varningar för Min Muns sötma?19 olyckliga lilla varelse, fjärran från att känna Mig, kom! Jag inbjuder dig att falla i din Brudgums famn så skall Jag visa dig hur Jag, Jahve, kan smycka din ande genom att låta ett överflöd av Min Gudomliga Kärlek komma över dig, så att du, i din tur, ger tillbaka detta flöde av Kärlek till Mig;

vänta sedan och se, den dag då Jag drar dig in i Mitt Hjärtas brudkammare kommer du att blomstra som en ros som växer vid ett vattendrag och förkunna Mitt Namns storhet när du ropar till Mig: ”Min Fader”; i Mitt Hjärtas brudkammare kommer ditt hjärta att flöda över i lovsånger, och liksom brudgummen gläder sig över sin brud, så skall Jag ha Min glädje i dig och du i Mig; Min mäktiga Hand skall hålla dig uppe, och du kommer aldrig att vilja skiljas från Mig igen; då kommer din ande, berikad av Min sötma och Min Andes fullhet, att ropa till alla länder: ”skönhet och härlighet finns hos vår Skapare! vårt Hopp och vår Herre!”

Min utvalda dotter, hör och skriv: Jag vill att du skall vittna om Min Helighet och Min Gudomliga Sötma, var som en talande bok, en bok skriven av den Treenige Guden; men just nu vill Jag ha dig bara för Mig Själv: Jag vill vara tillsammans med Min utvalda och färdas på molnen med dig, lyfta dig från vedermödorna och från dem som dagligen önskar dig döden; nu vill Jag lyfta dig ur tumult och oro, rivalitet, avundsjuka och brist på kärlek; sedan, under din kontemplation, medan du vilar ditt huvud mot Mitt Bröst, skall Jag föröka Min Gudomliga undervisning i ditt hjärta;

du kommer att lära dig att göra gott i alla dina livsdagar, och så kommer du att växa i Mitt Hjärta, utsöndrande en ljuvlig doft som liljorna; och när Jag sänder dig utomlands till olika länder, kommer du att sprida din väldoft till dem och de kommer att ta emot den som en välsignelse, därför att du växer i Mitt Hjärta;

se, Jag har iklätt dig Min Sons, Jesu Kristi Anlete,20 så att de förstår att du är Mitt Verk, som givits dem genom Min Nåd, för att vara ett eko av Mig; så fortsätt att vara Mitt Eko, låt Mina Ord flöda som vin från dina läppar, som berusar Mina söners och döttrars hjärtan;

Herre,
jag är och förblir full av förundran över Din Skönhet;
i min själs natt framträdde Du, en gestalt av under,
lik Människosonen vid Förklaringen,
O Treenige Brudgum, full av nåd och allmakt, 

skönare är alla änglar tillsammans,
vad skall allt detta betyda?
Vad inspirerade Ditt Hjärta att se på mig?
Men jag vågar säga vad jag tänkte säga: 

Vilken Kärlekens dårskap
lät Ditt Hjärta se på mitt elände?

Totalt ovärdig som jag är,
är Du ändå hos mig, och påminner mig om 

våra äktenskapliga band,
och drar mig nu ännu djupare in i Ditt Hjärta,
för att smaka de ljuvligheter som finns Där,
så att Jag kan få del av Din Gudomlighets flöde,
som håller mig vid liv;

dotter, om Jag har utgjutit och fortsätter att utgjuta Min nåd över dig, är det för att Jag vill att din själ skall bli skönare och klarare för var dag som går, tills den når den fulländning som Jag önskar; då kan Jag säga: ”detta hjärta har gett Mig tillbaka allt vad Jag har begärt, och Jag har vunnit stora segrar genom det; Jag har samtidigt fått stor glädje genom det, och med Min Nåd skall Jag fortsätta att föröka Mina ynnestbevis och Mina gåvor till detta hjärta, så att det kan fortsätta att sjunga Min Kärlekshymn för varje folkslag;” Jag skall fortsätta att överösa ditt hjärta med Min ljuvlighet och tröst, ja, som när man häller vatten från en kanna i ett glas, så skall Jag fylla ditt hjärta med Min Kärlek;21

En skugga kom över mina tankar, Herre, jag tänker på dem som förtalar Ditt budskap i raseri; särskilt det kärlekens språk som Du använder.

be för dem, och välsigna dina förföljare så att du får ta emot Nåd på Domens dag; kött och blod kommer alltid att ruva på ondska och finna nöje i att göra ont; dessa själar talar inte om Min ljuvlighet, inte heller om Min Gudomlighet, därför att deras sinnen inte kan skilja Min Gudomliga ljuvlighet från sitt eget kötts och blods begär; nej, de ser inte skillnaden; Min duva, när Jag talar med Mina Läppar, fuktade av nåd, helighet och sötma, förstår de inte vad Jag säger och kan inte fatta renheten i Min Storhet och Prakt; deras hjärtan är så hårda att det blir omöjligt för dem att fatta Mitt Hjärtas klarhet och Gudomlighet; därför är dessa hjärtan utestängda från Mitt Ljus och i sin förgängliga kropp och tanke anklagar de Mig för att Mina Ord är överdrivna och sentimentala; det är om dessa Jag säger: ”de är främlingar för Mig och de känner Mig inte ...”

åh, Min känsliga själ, du har smakat sötman av Min Gudomlighet, och Jag har låtit din själ få känna smaken av Min Storhet och Prakt, se nu på dig själv, se på din omåttliga törst efter Mig; Jag har som en nygift Brudgum visat dig, Min brud, hur du kan vara förtrolig och avspänd med Mig, för ingenting är mörkt i Mitt sällskap; och så har många kunnat lära av dig, och Jag har firat stora triumfer genom den nåd Jag har gett dig; när ditt hjärta är bundet vid Mitt finns inget mörker, endast behag och glädje under alla dina livsdagar;

Jahve,
Du som steg ut ur Himmelen,
lik en brudgum som stiger ut ur sitt gemak,
Du har visat Ditt Ansikte för mig
och mättat mig med Din ljuvlighet;22

Låt dem som bär på ont förtal
höra och lära av Davids psalmer
att deras fientlighet mot Dina Ords sötma
saknar grund;

Låt dem läsa Dina psalmer och se
att Du är psalmernas Psalm,
och att Dina Ord, Du människosläktets Älskare,
är sötare än honung,
ja, än renaste honung;23

Därför,
vid blotta minnet av visionen som Du gav mig
i Din stora nåd,
smälter min själ än en gång och faller till marken;

Vad kan jag tillägga?
Vad kan man lägga till en så upphöjd syn?
Men Din generositet ville uppenbara Dig
för en som är så ovärdig som jag;
detta var en gåva av Din stora kärlek;

Du behövde inte be någon om tillåtelse,
Du ville visa Dig Själv,
Din salighet, Din charm, Din utstrålning,
Din fullkomliga skönhet och Din ljuvlighet;

Stor är Din Storhet,
och jag skall aldrig någonsin glömma denna ljuvliga syn 
som har inpräntats i mitt minne.

Jag gläds åt själar som låter sig lyftas av Mig .... åh, Vassula, Jag önskar föra varje själ så nära Mitt Hjärta att den inympas på Mig, på samma sätt som Jag har fört dig nära Mitt Hjärta;

det är därför, Mitt barn, som Jag så nådefullt visar er en stig så att alla kan följa den; en rättfärdighetens stig som leder till Mig; av denna orsak är Jag, likt en ung förälskad brudgum, förälskad i Min skapelse: Mina Händers Verk; och Jag vill visa varje skapad varelse Mitt Hjärtas flamma, vare sig vän eller fiende;

idag skärskådar många av er Min Kärlek och Min ljuvlighet, de gör sig en bild av Mig efter köttets begär; Jag säger er: de som känner Mig iakttar heliga ting på ett heligt sätt; de kommer en dag att frikännas som heliga i domen; men för dem som inte känner Mig och som inte iakttar heliga ting på ett heligt sätt, kommer domen att bli sådan som de förtjänar;

Mitt Hjärta pulserar av rop efter kärlek till kärlek, och än en gång säger Jag: vän eller ovän, ni är alla inbjudna att ta del av Mitt Hjärtas ljuvligheter, och när ni gör det, kommer ni att inse hur ni under hela ert liv förminskade Mig, hur ni förminskade Min Storhet genom er så svaga natur och era världsliga böjelser, då ni trodde att yttre nöjen och förlustelser som ert kött ville ha, var höga och stora; dessa ert kötts förlustelser och nöjen kan aldrig jämföras med Min Gudomlighet och sötma; era nöjen ställda bredvid Mina är som ett sandkorn i universum när de jämförs med den salighet ni kan få från Min sötma, som skulle leda er till evig glädje;

och du, Vassula, du som har fått gå in i Vår Treeniga Helighets ljuvlighet och börjat förstå Vår ömsinta tillgivenhet och Vår oändliga Kärlek, Vi jublar över att du frivilligt har låtit Oss lägga Vårt Verk på dig, och så blivit ett levande altare som förökar Vår glädje; Vi har omvänt dig och låtit dig betrakta Oss i Äktenskapets kontemplation, i den innerliga föreningen med Vår Enhet; sedan sände Vi dig ut ur Vår famn in i ödemarken för att försvara Sanningen; men nu, efter din möda, vill Vi att du skall vila dig vid Vårt Hjärta och vara ledig för att betrakta vår Treeniga Helighet; i denna avskilda vila kommer du att bli livnärd av Vår Gudomlighet;

idag ger Jag dig på nytt Mitt Hjärta, och som en brudgum som går ut ur sin kammare för att möta sin brud, har Jag stigit ut för att förena Mitt Hjärta med ditt och finna behag i dig, och med våra smekningar utbyta vår ömsesidiga kärlek; låt det vara som i himmelen:

Kärlek för kärlek,
Hjärta för hjärta;

ja! du har inte vägrat att erkänna Mig som Fader, i Min Treeniga Helighet; och som när ett kärl fylls med vatten, blev ditt hjärta, sedan du erkänt Mig, fyllt med Mitt Levande Vatten, för att fullkomna de dygder Jag skulle komma att ge det; Mina Verk skulle bli fruktlösa om inte Jag skulle fullkomna dig i kärleken; vilken nytta skulle det vara med ditt arbete för Mig, och vilken ära skulle det ha gett Mig, om du inte först frivilligt hade gett Mig hela ditt hjärta; ja, kom och lär vad dessa ord betyder: ”vad Jag vill ha är kärlek, inte offer; vad Jag önskar är kunskap om Mig, inte brännoffer;” Jag skall inte vara hård mot någon så länge Jag finner ett villigt sinne hos dem; har du inte hört: ”en människa är godtagbar med det hon kan ge;” därför, ni som läser Mig och också är Mitt Verk, kom till Mig som ni är, så skall Jag, i Min fullkomliga Kärlek göra er fullkomliga;

Jag skall hänföra ert hjärta så att det frambringar åt Mig de mest sällsynta och utsökta väldofter; och som när någon lyfter sina händer med en gyllene skål full av rökelse för att låta den stiga upp mot Min Helighet, så skall Jag då lyfta ditt hjärta och hålla upp det, och låta de mest sällsynta essenser virvla ut över jorden för att sprida din väldoft överallt omkring Mig, och behaga Mig, liksom alla de heliga och änglarna i himmelen;

Min glädje kommer att vara sådan att den liknar en bröllopsdans; 24 medan Mina änglars munnar fylls av skratt och deras läppar av sång; och i din intighet skulle Jag, jublande av glädje, förvandla ditt hjärta till en juvel, och i Mina utsträckta Händer som höll upp ditt hjärta, skulle Jag smörja dig, Min juvel, och välsigna dig;

och liksom Jag en gång med ömhet lade dig i din moders sköte för att du skulle få näring och växa, så skall Jag lägga dig i Mitt Hjärta för att nära din själ med Min Gudomlighet och låta dig växa genom Min Helighet;

detta skall vara beviset på Min Kärlek till dig; och du skall lära känna Jahve, din Brudgum, trefalt Helig, som aldrig förr; då kommer din själ att fästas så djupt vid Mitt Hjärta och vid Mig, att du aldrig kommer att glömma Mig, ty din själ har då av fri vilja blivit fångad av Mina behag,

och Jag, som bara handlar av kärlek, skall fästa ditt lilla hjärta vid rättfärdighet, villighet och kärlek, och upptända det med gudomlig eld; Jag skall låta dig smaka Min sötma genom att tillsammans med Min Son Jesus, Han som är närmast Mitt Hjärta, ta del av Vår Salighet, och inbjuda dig att träda in i den Sanna och Unika Kunskapen om Vår Treeniga Gudom; denna Kunskap om Oss skall lära dig att Vi kan ge dig din gudomlighet åter, ja, gudomliggöra din själ, så att den kan träda in i det Eviga Livet; och att Vårt Gudomliga Ljus kan lysa in också i din själ och kropp, för att du skall leva i Vårt Ljus och i Oss;

då, Min älskade, skall Jag berika din själ med behagfullhet, och medan Jag gömmer dig i Mitt Hjärta skall Jag ta bort dina synder, så att du rör dig i Anden och inandas Mitt Hjärtas inspirationer, medan Jag präglar dig med vigningens sigill och smörjer dig med Mitt Heliga Namn; då skall du inte längre tillhöra dig själv utan Honom som rör dig i förening med Vår Enhet;

Jag, den Allrahögste, Min skapelses Brudgum, skall visa dig en sådan fullhet av kärlek och ömhet att din själ får smaka hur det är i himmelen medan du ännu är kvar på jorden; Min ljuvlighet skall vara sådan att du berusas som av vin, därför att du smakar den Allsmäktiges Kärlek, denna Kärlek som skall vara som ett paradis av välsignelse, och smycka din själ med mer än härlighet;

– känn storheten i Min Kärlek, Vassula; Jag har utvalt dig bland alla de levande och gjort dig till en lilja, genom att låta dig höra Min Röst; Jag anförtrodde dig detta Verk för att lysa upp denna mörka och avfälliga värld; Jag har sänt ut dig för att sprida väldoft i Min skapelses ödemark genom Mitt Verk, och låta Mina befallningar och Min Lag lysa över den; och en dag skall världen i dig se Min suveräna makt och säga: ”sannerligen, Gud är fördold hos dig,” men de kommer att säga det till din avlidna själ; ja! ja!25 du är verkligen ett sant vittne åt den Allra Högste, ty Jag har gjort din mun till ett skarpt svärd;

Min Gud! Ibland känner jag mig inringad av mina förtryckare, till och med om natten ser jag huggtänderna på dem som skulle vilja sluka mig, och hittar på falska anklagelser för att få mig dömd. O hjälp mig mot de högmodiga! Hur länge ska Du hålla deras ögon stängda?

tills din Tjänst åt Mig fullbordats och Ceremonin har slutförts;

– Mina Ögon har alltid dragits till den som har en ödmjuk och förkrossad ande, och Jag, som är känd för att frambringa födelse, Jag skall ge Min skapelse en ny födelse, välsignad av Min Helige Ande, en sådan som aldrig tidigare skådats i historien; Eldslågan i Mitt Hjärta skall bli din rening, skapelse, och detta skall utföra Min dom;26 detta kommer att ske för att avlägsna er slöja så att ni ser Mig klädd i strålande skönhet och helighet; Jag skall utföra Min kärlekshandling27 så att Jag vinner er åt Mig;

då skall ni, i er tur, vända er till Mig; också ni kommer att vittna om Min Kärlek; och när människor förvånas över ert hjärtas förändring, och frågar er om orsaken till ert ödmjuka beteende, skall ni svara: ”jag har lärt av Min Fader; jag har lyssnat till min Brudgum och därför har jag blivit ett ljusets barn; min Gud är mitt Ljus, och evigt liv är att känna Honom som den ende Sanne Guden och hela skapelsens Härskare; då, Mina vänner, kommer också ni att tillhöra Brudgummen alltid och i evighet;”

åh, släkte, har ni inte hört Min Son, Jesus Kristus, säga till er: ”den stund kommer - ja, den är redan här - då de döda28 skall höra Guds Sons Röst och alla som hör den skall få liv; ty Fadern som är livets källa har gjort Sonen till livets källa;”29 så varför är ni rädda för överflödet av Vårt Hjärtas Rikedomar som utgjuts över er i dessa onda tider? varför är ni förvånade över Mina under av idag? är Vi inte Livets Källa?

bergen vacklar vid lukten av död som stiger upp från Min skapelse och vattnen dånar och sjuder i vånda när de hör Min ångest då Jag ser hur Min Egen avkomma dör tillsammans med denna värld som upplöses i synd och ondska; skulle Vi då täppa till Vår Mun? Vi är Livets Källa och från denna Källa rör Vårt Hjärta ert med Vår ädla Melodi: Vi riktar Vår Kärlekshymn till detta döende släkte, och var och en som lyssnar är välsignad; var och en som lyssnar till den skall också växa sig hög och stark som ett träd, ty det skall vara rotat och växa i Mina Bud och Mina föreskrifter;

– för inte länge sedan planterade Jag ett skott,30 idag har det vuxit till ett träd och dess topp har nått upp till himlen, och då och då känner det smaken och väldoften av himmelens vind; nu är det känt i varje land, eftersom det syns från jordens ändar och från alla håll; dess gröna bladverk är hälsobringande och en läkande balsam för de sjuka, men på samma gång en lugnande väldoft för de fattiga och de eländiga; Jag har sänt kyssar till det för att föröka dess fukt och fullkomna det; dess rika frukt är skön och märkt med Min Helige Andes Sigill; varje folk, oavsett ras och varifrån de kommer, kan nå det och mättas av det; dess frukt räcker till för alla; även åt de ovärdiga kan detta träd ge skugga och tröst;

Jag är dess Vårdare; Jag har så många gånger sett människor krypa och smyga om natten med eld i händerna, för att tända på Mitt träd och förstöra det, men eftersom Jag hade förutsett allt detta, har Jag samlat arméer av Mina Änglar, långt innan det hade hänt, för att skydda trädet och indränka det med himmelens dagg;

Jag har svept undan Mina fiender som du sett; så säg inte, Min älskade: ”men kommer inte örnen att bryta av min rot och snappa åt sig min frukt, så att alla nya löv vissnar med en gång just när de börjar slå ut?” nej!31 nej, Mitt träd, Jag säger dig, du skall fortsätta att växa och fortsätta att bära frukt med Min Helige Andes Sigill och väldoft; Jag skall föröka ditt bladverk och din frukt så att den räcker för alla och för alla kommande släkten ....

Herre, mitt hjärta lever för Dig
och min ande sjunger lovsånger till Dig dagen lång;

Det är Du som har hållit min själ gömd i Ditt Hjärta 

och det är Du som beskyddar mig;

Fastän det finns en ontologisk avgrund mellan Dig och mig,
är jag innesluten i Dig i Ditt Majestät,
och Du är i mig,
utan att förlora Din transcendens.

Vassula, många träd kommer att huggas ner och några skall Jag dra upp helt och hållet och bränna deras rot; den Dagen skall jordens grundvalar skaka vid ljudet av Min Röst, och Mitt Hus skall fyllas av Mitt rop: ”nog! det är nog nu!”

Må Du visa oss nåd och välsigna oss,
och låta Ditt Ansikte lysa över oss!
Då skall jorden erkänna Dina vägar,
och alla folk skall känna till Din makt att frälsa;32

Mitt Hjärtas blomma, sådana ord är din Brudgums glädje; kom nu och lyssna till Mitt Hjärtas slag!

(Ovanstående budskap är daterat den 25 september 1997, men det avslutades den 25 oktober 1997. Det gavs mig då och då, när jag kallades att skriva.)


1 Det var som att se genom en grå slöja.
2 Det betyder ‘sänd Din Helige Ande till mig’.
3 Olja står här symboliskt för ’Namn’.
4 God means His Heart.
6 Plötsligt vände Han sin Gudomliga blick mot mig och såg på mig.
7 Sant Liv i Gud.
8 Den Heliga Treenigheten.
9 Han sade detta som en inbjudan men med stort allvar.
10 När jag skrev dessa ord var det den 21 november 97. - Den 28 november 1997 är den 12:e årsdagen för Sant Liv i Gud.
11 När Gud uttalade ordet ’frön’ såg jag safirer framför mig.
12 Det är hela hemligheten med att känna Gud: intim, innerlig förening.
13 Han använde presensformen eftersom det fortsätter.
14 Den Heliga Treenigheten.
15 Gud påminner mig om mitt apostolat.
16 Åt oss.
17 ’De’ betyder att det är uppenbart att det inte är ‘alla’.
18 Sedan Gud började detta verk: Sant Liv i Gud.
19 Gud förutser vissa själars negativa reaktion.
20 När så många människor ser Jesus framträda i mitt ansikte.
21 Denna bild av en kanna och ett glas som fylls var en av de första teckningarna som min ängel Daniel ritade åt mig, så långt tillbaka som år 1985.
24 Jag hade i en syn sett Jahve, vår Herre hålla denna ‘skål’ i Sina utsträckta Händer och gå runt och svänga som i en dans.
25 Detta ”ja!” kom som ljudet från en åskknall, det sades med sådan kraft och auktoritet.
26 Den lilla domen.
27 Den lilla domen.
28 De andligt döda.
30 Jahve, förstod jag, talar om mig och detta Budskap.
31 (Ovanstående budskap är daterat den 25 september 1997, men det avslutades den 25 oktober 1997. Det gavs mig då och då, när jag kallades att skriva.)
32 Ps. 67:1-2.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message