DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Förkunna en uppstånden Kristus

9 september 1997

(Rhodos - Grekland)

Mitt hopp står endast till Dig,
mitt liv är endast i Dina Händer,
jag ber Dig, böj Dig till mig,
kom och härska över min själ, Herre!

Jag Är;

blomma, släck din törst med Min Närvaro; av hela Mitt Hjärta, ja, av hela Mitt Hjärta säger Jag dig: älska Den som älskar dig mest och som aldrig sviker dig; ära Min Kärlek och ära Mig; väx i Min Kärlek och i Vår Enhet;

Vassula, Jag skall kalla dig att skriva ner Mina Suckar senare, dessa Suckar som kommer från Mitt Hjärtas djup varje stund på dagen; den som skadar Mig skadar sin egen själ; Jag vill inte förlora någon enda av er; det är därför Min Själ suckar av sorg, och sörjer bortom allt förstånd; hos Mig finns rikedomar och bestående välstånd och Jag är så ivrig att få dela detta med er; men o, så många av er är fångade i denna sömn, en likgiltighetens sömn!

be Mig att förlåta er tidigare illvilja och era misstag, då skall Jag ge er en eldstod som skall lysa upp er fasansfulla natt; och du, Min Vassula, var uthållig med Mig och låt inte fienden lura dig att ge efter för leda, utan fortsätt att vara som ett eko av Min Röst som genljuder från bergsklyftorna;

när du har smakat Mitt Bröd1 kommer din själ alltid att längta efter Det; Min käraste själ, vinnlägg dig alltid om att göra det goda i ditt uppdrag; varken offer eller nattliga vakor, varken kroppsarbete eller några lovvärda handlingar till Min ära får Mig att glädjas så som när en själ kommer med sitt hjärta i handen och ger det till Mig och förklarar Mig sin kärlek, även om det låter som ett barns joller ....

den som finner Mig finner livet, lycklig den som upptäcker Mig och lär känna Mig; Jag har nu gett dig Livets Bröd, så att den Dagen när du står inför Min Tron, du kan komma med händerna fulla av god frukt och frambära ditt offer till Oss;2

gör Oss kända för världen och påminn dem om att Guds Ord är levande och verksamt; förkunna en Uppstånden Kristus, högre än allt och över alla, och att Han kommer i er tid för att påminna er om Hoppet och Löftet;3 förkunna en uppstånden Kristus, alltid närvarande bland er men också inom er; en uppstånden Kristus, nåderik och högaktad mer än spiror och troner, och att det i Hans Gudomlighet finns en Makt, enastående i renhet och obefläckad, allsmäktig och människoälskande; undervisa dem om de mysterier som finns i Mig och hur Jag avslöjar dem för de fattiga i anden och för dem som närmar sig Mig med ett rent hjärta; allt Jag kommer att uppenbara skall uppenbaras genom Min Helige Ande och då skall de lära känna Oss som trefalt Helig i den Helige Ande;

käraste själ, bearbeta alla Mina uttalanden och följ Mig; Jag, Jesus Kristus, älskar dig och välsignar dig;


1 Samtidigt som jag hörde ”Mitt Bröd” hörde jag också ”Mig”.
2 Den Heliga Treenigheten.
3 Den Helige Andes förnyelse av Kyrkan.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message