DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Förbli trogna mot Mig så skall ni leva

5 juni 1997

(Grekland- Rhodos)

(Följande budskap gavs åt medlemmarna i föreningen Sant Liv i Gud som hade samlats. Det var 23 nationaliteter och 140 personer.)

Min Herre, Ditt Ord är mina fötters Lykta,
Din Närvaro är mitt hjärtas Glädje och Frid;

Du människosläktets Frälsare,
vad kan jag göra för att vara välbehaglig i Dina Ögon?

Hur kan jag återgälda Jahve, min Fader,
all Hans godhet mot mig?

frid vare med dig1... låt Min Röst höras till jordens ändar; låt alla höra och förstå att Jag är en ömhetens och barmhärtighetens Gud;

Mitt folk, Mina egna, sök Mig av allt ert hjärta och vänd bort era ögon från världen, lyft dem till Mig och fäst blicken på er Skapare;

Jag, er Skapare, som älskar er innerligt, säger er: frihet står att finna i Min trefalt Helige Ande; Min Kärlekssång till er är Min gåva som ger er mer förstånd och drar er till Mig, så att ni lär känna Mig som er Fader; Mitt Hjärtas välsignade, förbli trogna mot Mig så skall ni leva; vem längtar efter Mig? låt honom komma till Mig så skall Jag vara hans glädje, liksom han också kommer att vara Min glädje, Min trädgård och Min himmel;

var välsignade alla ni som har kommit i Mitt Namn till denna samling, och var ett i Vår Enhet;

(Någon gjorde en videoinspelning medan jag läste upp detta för de församlade. Sedan ville någon av deltagarna se videon i kameran. Han såg att ikonen ‘Kristus Allhärskaren’ som stod på bordet nära mig, rörde sina läppar samtidigt som jag läste upp budskapet. Hans läppar var synkroniserade med mina.)


1 Fadern talar.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message