DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Om någon är oskyldig skall jag ge honom frihet

21 maj 1997

Herre, Skriften säger: ”de betryckta får äta och bli mätta.” (Ps. 22:26.) Idag fyller Du våra utsvultna munnar med Ditt Ord, så varför detta uppror från Ditt Hus?

därför att din hand avslöjar alla fiender som infiltrerats i Min Kyrka;

Men de skakar på huvudet och hånler åt Dina Ord.

bekymra dig inte för de ogudaktiga; den dag skall komma när de blir utdrivna från Mina Gårdar; 1 men du, du skall inte ta till svärdet ...

Du gav mig en vision häromdagen, och Du verkade så lycklig, så full av Glädje!

Jag såg på Min älskade ....

Åh! Vad ska jag säga?

Mitt Namn ....

Jesus Kristus, Guds älskade Son, Frälsare.

var förtröstansfull så som du var den dagen; lita på Mig när Jag sade dig att vad som än händer så skall Jag förbli hos dig på detta sätt till slutet; låt Mitt Hjärta alltid få glädjas i dig på detta sätt ....2 i din oskyldighet förstås; finner du glädje i denna resa tillsammans med Mig?

Min Konung...
kan en Konung klädd i Sitt Majestät och Sin Ära,
insvept i en mantel av ljus och glans,
glädja sig, så som Du tycks glädja Dig,
åt att ha sällskap med en mask?

du fångade din Konung med ditt elände; och själv fångades du av Allt det som Jag Är och som du inte är;

Du kom till en som är utan anseende,
Du mättade de hungrande med goda ting
jag vill prisa Dig hela mitt liv.

Min älskade skall bereda Min glädje tillsammans med Mig och Jag, Jag skall hålla dig kvar nära Mitt Hjärta; har du inte läst: ”om någon är oskyldig skall jag ge honom frihet ...”3

4 nej, säg ingenting just nu, bara älska Mig .... kärlek för Kärlek, hjärta för Hjärta;

låt kärlek lyfta din själ till Mig;


1 Jag är inte säker på om här menas himmelens gårdar eller Guds gårdar här, d.v.s. Kyrkan.
2 Jag hade inte förstått, därför lade Han till resten.
4 Jag skulle just säga något.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message