DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Du skall fortsätta att återupprätta Mitt Hus

7 januari 1997

Herre?

Jag Är;

Jag har gett dig denna nåd att ropa på Mig och vara i Mitt sällskap; så nu ger Jag dig Min Frid; dessa stunder gläder Mig; var försiktig och stöd dig mot Mig;

– säg Mig, lilla vän, är du glad över att vara tillsammans med Mig så som du är nu?

Hur kunde jag vara annat?
Jahve är på min sida
och Han är god mot mig.
Du är på min sida, så jag fruktar ingenting.

Den Helige Ande är på min sida
som en strålande sol,
leder mig och är min trygghet.

Jag upphöjer Dig, min Gud,
jag tackar Dig
för allt gott Du gör mot mig.

lycklig är du som fått ta emot denna gåva från Fadern, den har befriat dig och hela ditt hus; den befriar många människor .... låt Mig nu få vila i dig, och du, Min älskade, kom och vila i Mig; låt ingenting skada dig, låt ingenting ta ifrån dig din frid och din glädje; om Jag säger ‘din’, så är det för att Jag har gett dig Min Frid som en gåva och också Min Glädje; bevara dem, värdera dem högt och håll dem i tryggt förvar;

kom, Jag och du skall fortsätta att återupprätta Mitt Hus; var försiktig; Jag skall skydda dig; vi, oss? Jag lämnar dig aldrig; Gud-är-med-dig, och Jag välsignar dig;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message