DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

De korsfäster Mig

1 juni 1987

Vassula, båda Mina Händer har sår, båda Mina Fötter har sår, Min sida är öppen, vidöppen så att man ser Mitt Hjärta; de korsfäster Mig på nytt;

Herre,

de skadar Min Kyrka;

Herre, är det verkligen så illa?

ja, ondskan har förblindat dem; kärlek fattas bland dem; de är inte ärliga, de har förvrängt Mitt Ord, de har även förlamat Min Kropp; Min Rättvisas bägare är full, låt den inte rinna över! Jag vill att de skall sluta att förkväva Min Kropp; Jag, Jesus, är Kärlek; Jag vill att de skall sluta kasta förgiftade pilar på varandra; harmoni bland dem kan läka en del av skadan; sannfärdighet kommer att avslöja ondskan, varför alla dessa ceremonier när de i sanning inte har något att erbjuda Mig? Jag behöver renhet, kärlek, trohet, ödmjukhet, helighet;

sök i Mig allt vad Jag önskar så skall Jag ge er det; sök Mina intressen och inte era; förhärliga Mig, ära Mig; det räcker inte med ord, Kärlekshandlingar och samarbete skall återuppliva Min Kropp; bröder! älska varandra, O Mina älskade, så mycket jag måste återställa!

kom dotter, vila i Mig, frid vare över dig;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message