DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Lyd Mina föreskrifter
Kvinnan klädd i solen

27 januari 1996

Jahve, Fader,
Du talade till mig som en Abba, som en Vän,
jag välsignar Ditt trefalt Heliga Namn.

Din ömhet som omsluter mig
visade mig Livets Väg
och sedan dess har Du byggt
Ditt Palats och Din Boning
inne i min själ;

Ja, lika ömt som en fader behandlar sina barn,
behandlade Du mig.
Som när man varsamt hanterar fint porslin,
så behandlade Du mig.

Du reste Dig från Din Himmelska Tron.
Du reste Dig och steg ned,
nalkades mig ömt i Din Konungsliga gestalt
och medan Du lade Ditt Finger mot mina läppar,
Blinkade Du åt mig,
och mitt hjärta hoppade till av glädje!

Jahve, min Konung, steg ned till mitt rum;
klädd i fruktansvärt majestät, min Skapare och Konung
talade till mig i enkelhet,
och lämnade mig fullständigt förbryllad, mållös och i vördnad
inför Hans Faderliga bemötande.

Ser Du? Jahve, Du är min själs Glädje och hänförelse;
glädjen under dagens timmar, min Tröst,
mitt hjärtas Godhet.

Din Kärlek, Jahve, är som en Källa
som strömmar fram över bergen
och ner i dalarna,
så att till och med stenarna får liv!

Helige, ta mig, ta mig och göm mig
i Din Molnstod, långt ifrån denna jordens djup.
Göm mig i Ditt moln från allt larm,
och jag säger som David en gång
”Om Herren inte kom till min hjälp,
bodde min själ snart i det tysta."1

Helige, stora är Dina verk i mitt dagliga liv,
så kom, O kom Fader,
ser Du inte hur min själ törstar efter Dig?
Kom och hänför mig på nytt.

du är frukten av Min Rikedom .... ljuvliga barn, skulle det vara för svårt för Mig att komma och besöka dig? förstår du? och vad är det för Mig, Mitt barn, att hölja dig i Min vällukt? det är ingenting för Mig; du hörde Mig knacka och du öppnade din dörr för Mig; att samtala med dig behagar Mig; att besöka dig och inprägla Mitt Namn var gång på dig, förhärligar Mig; att hölja dig i Min Vällukt upprättar Mitt Rike i dig;

o Vassula, Mitt sällskap hänför din själ, för alla ord som Jag viskar i ditt öra är liv; ta emot Mitt sällskap och gläd dig alltid i Min Närhet, var lycklig över att vara tillsammans med din Skapare och alltings Fader; Vishet ges åt barn, så kom till Mig som ett barn, också för att leka2 i Min Närvaro; är du rädd att Mina Ord skall väcka förargelse?

Det kommer de säkert att göra för somliga!

varje människa bedömer utifrån sitt hjärtas förråd; alla Mina Ord som Jag säger är rätta och kommer att vara enkla att förstå för den som förstår dem; ljuvliga för de enkla och de renhjärtade, men för sjakalerna skall de väcka förargelse och anstöt; låt aldrig djävulen få fotfäste genom er rationalistiska hållning; lägg inte er grund på illusioner, men låt er grund uppbyggas i Min Ande; bygg ert hus i Min Helige Ande som kommer att förnya er;

kom och lär: oavsett hur osynlig Jag tycks vara, finns Jag överallt omkring er och i de ting som Jag har skapat; den som lever för Mig skall leva med Mig; den som älskar sin nästa har redan övervunnit världen och går redan i samma spår som Min Son, Jesus Kristus, och är på väg till Mitt Rike; ja, var och en som lever i kärlek lever ett Sant Liv i Mig;

Jag är din Fader före din jordiska fader; Jag blev din Far3 innan din kroppsliga far blev det; bind dig till Mig så att du inte förlorar Mig ur sikte och vanärar dig själv; lyd Mina föreskrifter men med ett kärleksfullt hjärta och inte med ett hjärta av sten; besluta dig för att göra det rätta under resten av ditt liv men med glädjefylld förväntan; besluta dig att inte mer förtiga Nådens Helige Ande omkring dig, så att du också kan andas i Honom;

människa! född av kvinna, vörda Kvinnan klädd i solen! svaga människa! finn din tröst i Hennes omfamning och i samma famn som bar Min Son genom öknen in i Egypten; vörda Modern som vördade Mig med Sin välvilja; har Jag inte Själv gett Henne höga ynnestbevis? Jag har utfört stora ting för Kvinnan klädd i solen, och från den dag då Min Ande överskuggade Henne skulle alla släkten kalla Henne Salig; skam och vanära över dem som slutade att vörda Henne; Jag finner inget behag i era tillmälen och hånleenden mot Kvinnan som fått så stor nåd av Mig, och Jag skall återgälda var och en efter hans gärningar;

ödmjuka er ande, ödmjuka den ännu mer i dessa dagar och sluta upp med att rynka pannan när det gäller att be om Hennes förböner; vem har sagt att Jag inte kommer att lyssna på Henne? har inte er Moder varit medlare i Kana? dessa tecken skedde för att er ande skulle förstå vad er ande förnekar idag;4 detta tecken var avsett för alla kommande tidsåldrar; Kvinnan klädd i solen, klädd i Min Helige Ande, trefalt Helig och som uppfyller jorden, räknas som Guds Moder;

kom, Min dotter, gör ditt bästa så skall Jag göra resten; Jahve välsignar dig i sin härlighet; låt dina frukter förökas; 5

Min Sons Ögons ljus, kom ihåg, du är inte ensam; Jag är med dig;


2 När Gud blinkar åt mig är Han ‘lekfull’.
3 Skaparen bestämmer Sig för att skapa.
4 Gud talar endast till dem som förnekar Vår Heliga Moder och inte ger Henne tillräcklig vördnad.
5 Detta lät som en befallning.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message