DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Utplåna allt som är av dig genom att anamma allt som är av Mig

20 juli 1990

O Herre,
låt Din Ande vila över mig
och inta mig.

låt Mig välsigna dig; Jag ger dig Min Frid; låt Min Ande vila över dig; Jag, Herren, skall sörja för den trygghet du längtar efter; stå fast i tron, för Jag är trogen Mitt Löfte;

Jag skall lägga Min Kärleks Lag i folkens hjärtan och Jag skall aldrig mer komma ihåg deras synd; Jag skall påminna dem om Mitt Offer, Jag skall påminna dem om Mitt Kors, Jag skall påminna dem om att Jag är Gud; och du, som Jag sökte och fann, ge Mig ditt hjärta så skall Jag ta emot det som utsökt rökelse; förbli trofast mot Mig och åtrå allt som är av Mig för att utplåna allt som är av dig; utplåna allt som är av dig genom att anamma allt som är av Mig;

be för själarnas omvändelse, be för fred, kärlek och enhet; kom ihåg, Min Kärlek är Oändlig, en Kärlek som ingen människa till fullo kan förstå på jorden;

Jag välsignar dig, vänd dig mot Mig och välsigna Mig;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message